Giấy Phép Tháo Dỡ

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Demolition Permit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
Time to demonstrate some demolition.

Wilson

Giấp Phép Tháo Dỡ là một Vật Dụng khả chế độc quyền dành cho Hamlet DLC. Nó có thể được tìm thấy trong Thẻ Cải Tạo Nhà và yêu cầu 10 Oinc để sở hữu. Nó cũng được bán ở Tòa Thị Chính với giá 50 Oinc.

Khi sử dụng Giấy Phép Tháo Dỡ trên một Cửa đã kết nối với một căn phòng khác trong Nhà Nhỏ Hẹp, người chơi sẽ được phép xóa bỏ căn phòng mà cánh cửa đó kết nối tới. Khi phá hủy căn phòng sẽ trả lại toàn bộ vật phẩm đã rơi trên mặt đất trong đó cũng như một nửa tài nguyên chế tạo của những cấu trúc đặt trong phòng đó. Giấy Phép Tháo Dỡ sẽ được tiêu thụ trong quá trình này. Cánh Cửa kết nối thì vẫn còn và có thể mở khóa lần nữa bằng Giấy Phép Mở Rộng.

Không thể phá hủy căn phòng có lối vào và lối ra của Nhà Nhỏ Hẹp (căn phòng đầu tiên).