Máy Quét Sinh Học

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

WX-78 Portrait.png
HE IS IN REST MODE. CLASSIC JIMMY

WX-78

Máy Quét Sinh Học (Bio Scanalyzer) là một vật phẩm độc quyền của Don't Starve Together dành cho WX-78. Máy Quét Sinh Học có thể được sử dụng để quét các sinh vật khác nhau nhằm tìm những bản thiết kế mạch điện khác.

Khi được triển khai bên cạnh một sinh vật có thể quét, Máy Quét Sinh Học sẽ tìm kiếm vào quét sinh vật, với một vòng tròn màu xanh được làm sáng lên cạnh nó. WX-78 cần phải đứng ở trong vòng tròn đó, khoảng 7m xung quanh Máy Quét Sinh Học để quá trình quét hoàn thành. Quát trình quét kéo dài 10 giây với hầu hết sinh vật, 20 giây với những sinh vật cao cấp hơn. Khi hoàn thành, Máy Quét Sinh học sẽ trớ lại vị trí cuối cùng của WX-78 khi kết thúc quét với 1 - 10 Tài Liệu Sinh Học, tùy thuộc vào sinh vật nó quét được. Quét cùng một sinh vật trong 480 giây sẽ cho lại ít Dữ Liệu Sinh Học hơn. Nếu quét đúng sinh vật nắm giữ thiết kế mạch điện, công thức sẽ được mở khóa.

Quá trình quét Chũi Trùng sẽ bị ngắt quãng nếu nó chui xuống mặt đất.

Nghiên cứu mạch

Để có được công thức Mạch điện, bạn cần quét sinh vật tương ứng:

Mạch Điện Acceleration Circuit Super-Acceleration_Circuit Hardy_Circuit Super-Hardy_Circuit Processing_Circuit Super-Processing_Circuit Gastrogain_Circuit Super-Gastrogain_Circuit Illumination_Circuit Thermal_Circuit Refrigerant_Circuit Optoelectronic_Circuit Dronemaster_Circuit Chorusbox_Circuit Electrification_Circuit
Sinh vật Rabbit Clockwork_RookDamaged Clockwork.pngAncient Guardian.png Spider.png Nurse Spider.png Butterfly.pngMoon Moth.png Crawling Horror.pngTerrorbeak.pngTerrorclaw.png Hound.png Bearger.pngSlurper.png Bulbous Lightbug.pngSquid.pngDepths Worm.png Dragonfly.pngRed Hound.png Deerclops.pngBlue Hound.png Moleworms.png Bee Queen.png Crab King.pngCrabby Hermit.png Volt Goat.png

Placeholder.png Bên lề

  • Máy Quét Sinh học là một phần của Làm mới nhân vật WX-78.
  • Cái tên được người thiết kế ban đầu chỉ định cho Máy Quét Sinh học là "J1-M1", và tên của anh ta là Jimmy.[1]
  • Thiết kế của Máy Quét Sinh Học giống với PotatOS của Portal 2 và có thể liên quan tới nó.

Mosquito.pngLỗi

  • Nếu quá nhiều máy quét sinh học được triển khai cùng một thời điểm, tất cả chúng có thể sẽ quét cùng một sinh vật cùng một thời điểm.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Liên kết ngoài