The 'Sea Legs'

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodlegs Portrait.png
Me ship. She's me Sea Legs.

Woodlegs

The 'Sea Legs' là một Thuyền trong bản cập nhật Shipwrecked , Là vật phẩm dành riêng cho nhân vật Woodlegs. Nó có thể được tạo trong Thẻ Hàng Hải bằng 4 Gỗ, 4 Đồng Vàng, và 1 Pháo Thuyền. Nó có 500 Độ Bền, và sẽ mất dần nếu bị hỏng hoặc được sử dụng. Nó có thể được sửa chữa với Bộ Sửa Thuyền. Nó không có pháo đi kèm nhưng có thể thêm pháp cho nó nhưng chỉ gây ra 50 sát thương. Nó cho phép người chơi giữa một ngọn Đuốc khi di chuyển.

Placeholder.pngBên lề :

  • Để tạo ra The 'Sea Legs' có thể dùng Console để tạo ra cả pháo và thuyền, Thậm chí khi người chơi đang chơi Woodlegs

Blueprint.png Thư viện ảnh

[[En:The 'Sea Legs'