Thể loại:Đặc Trưng Nhân Vật

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Trang này bao gồm danh sách các đối tượng Đặc Trưng Nhân Vật trong game. Những đối tượng đặc trưng của một nhân vật là các vật dụng hoặc đặc điểm chỉ có thể có trong khi đang chơi nhân vật đó.