Bộ Lọc Quang Luyện

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Biểu tượng bộ lọc

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Quang Luyện (Brightsmithy) là một bộ lọc trong menu chế tạo của Don't Starve Together. Nó cho phép người chơi chế tạo những vật phẩm Quang Luyện thông qua Lò Quang Luyện. Những vật phẩm quang luyện không thể nguyên mẫu, nhưng những trang bị quang luyện có thể sửa chữa bằng Bộ Sửa Đồ Quang Luyện.

Vật dụng khả chế