Bộ Lọc Cúng Tế

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

ĐẬT CỐNG VẬT VÀO ĐÂY!

–WX-78

Biểu tượng bộ lọc

Cúng Tế (Offerings) là một bộ lọc trong menu chế tạo của Don't Starve Together. Có thể nhận được nhiều loại vật phẩm khác nhau từ Bộ Lọc Cúng Tế khi đứng cạnh đền thờ Tết Nguyên Đán đã được kích hoạt. Những mục này không thể được tạo nguyên mẫu, để chế tạo một vật phẩm trong bộ lọc này, người chơi phải luôn ở gần đền thờ.


Vật dụng và kiến trúc khả chế

Những vật phẩm sau đây được giới thiệu trong tất cả những sự kiện năm mới và có thể được chế tạo tại tất cả những đền thờ Tết Nguyên Đán:

Gobbler Shrine.png Năm Gà Tây

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Gà:

Varg Shrine.png Năm Chó Sói

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Sói:

Pig Shrine.png Năm Vua Lợn

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Lợn:

Carrat Shrine.png Năm Cà Ruột

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Chuột:

Beefalo Shrine.png Năm Bò Lai

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Bò:

Catcoon Shrine.png Năm Mèo Trúc

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Mèo:

Bunnyman Shrine.png Năm Thỏ Người

Vật dụng có thể chế tạo tại Miếu Thờ Thỏ:

Blueprint.png Thư viện ảnh