Bộ Lọc Trang Phục

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Biểu tượng bộ lọc

Trang Phục (Clothing) là một Bộ Lọc trong menu chế tạo của Don't Starve Together.


Vật dụng và kiến trúc khả chế