Vòng Hoa Tảo

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wortox Portrait.png
To rest uncomfortably upon my horns.

Wortox

Vòng Hoa Tảo (Seawreath) là một Vật Dụng khả chế độc quyền cho Don't Starve Together  và được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó yêu cầu 12 Tảo Bẹ để chế tạo và yêu cầu và nó được trang bị trong ô trống đội đầu. Khi trang bị, nó sẽ làm giảm Tinh Thần đi 1.33 mỗi phút. Nó sẽ hỏng dần theo thời gian, hiệu quả trong việc giảm tinh thần khi đi ngang qua Đảo Mặt Trăng khi mà Tinh Thần chuyển sang Điểm Khai Sáng. Đội thứ này sẽ giúp chống lại những nguy hiểm khi ở mức Khai Sáng cao.

Placeholder.pngBên lề

  • Vòng Hoa Tảo được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.

Blueprint.png Thư viện ảnh