Hình Nộm Thần Rừng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Treeguard Idol)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Woodie Portrait.png
To fight a tree, you gotta think like a tree...

Woodie

Hình Nộm Thần Rừng (Treeguard Idol) là một vật dụng độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản cập nhật From Beyond. Nó chỉ có thể chế tạo bởi Woodie thông qua Bộ Lọc của Người Sinh Tồn khi đã học kĩ năng Kẻ Đốn Hạ Thần Rừng III.

Khi đốt nó trên Lửa Trại hoặc đốt cháy khi đặt trên mặt đất, nó sẽ chuyển đổi Thường XanhThường Xanh Sần thành Thần Rừng với loại tương ứng, tương tự như cách mà chúng xuất hiện khi chặt quá nhiều cây.