Liễu Kiếm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fencing Sword)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


  • Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
What insidious magic. It draws power from eye rolls and groans.

Maxwell

Liễu Kiếm (Fencing Sword)Vũ Khí Cận Chiến và cũng là Công Cụ. Nó yêu cầu 2 Đá Lửa và 1 Giáo để chế tạo và một Máy Khoa Học để làm nguyên mẫu.

Liễu Kiếm gây sát thương tương tự như Giáo (34), nhưng có Độ Bền gấp đôi Giáo. Nó bị giảm tốc độ đánh rất nhiều. Nó cũng có thể được sử dụng để xoay hàng rào và tường.

Prototype.png Mẹo

  • Tốc độ đánh thấp của Liễu Kiếm có thể khắc phục bằng cánh di chuyển một chút sau khi tấn công.

Placeholder.png Bên lề

  • Liễu Kiếm sử dụng hoạt ảnh "Spear Jab" chưa sử dụng của Giáo, trong đó nhân vật lao về phía trước với vũ khí để cấu rỉa kẻ thù.
  • Liễu Kiếm được giới thiệu cùng với Cập nhật làm mới nhân vật của Wickerbottom.