Don't Starve Together/Lịch Sử Cập Nhật

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png
Ui button variant 1 off.png

Don't Starve Together đã được cập nhật kể từ bản thử đầu tiên trong 2014.

Closed Beta

Don't Starve Together bắt đầu với một bản thử giới hạn vào ngày 3 tháng 10 năm 2014. Bộ bốn Khóa được tặng cho 100 của những người kiểm bản thử Don't Starve đầu tiên cũng như một vài thành viên tích cực của cộng đồng. Một số ít khóa sau được phân phát trong vài tuần kế tiếp trong quà tặng Twitch và các khuyến mãi khác.

Bắt đầu với bản cập nhật lớn đầu tiên ... In With The New, vài trăm khóa đã được đưa ra hằng ngày cho 80,000 người dùng những ai đã đăng ký trong bản thử giới hạn.

Open Beta

Đợt 3

Vào 15 tháng 12, DST bước vào bản thử rộng rãi dưới dạng Early Access trên Steam. Nó cũng có sẵn với $5 nâng cấp gọi là "Frontier Pack” cho những người mà đã sở hữu một bản Don't Starve.

  • Vào ngày 17 tháng 3 năm 2015, một nhánh thử nghiệm công khai đã được giới thiệu để triển khai DLC Reign of Giants, được tích hợp vào nhánh chính vào ngày 21 tháng 4 năm 2015.
  • Vào ngày 17 tháng 9 năm 2015, một nhánh beta để bổ sung Hang ĐộngTàn Tích đã được thành lập, được tích hợp vào nhánh chính vào ngày 18 tháng 11 năm 2015.

Official Release

Vào ngày 21 tháng 4 năm 2016, Don't Starve Together đã rời khỏi Early Access và có bản phát hành chính thức. Giá đầy đủ của nó đã được thêm vào, $20. Mặc dù hầu hết các lỗi đã được sửa, các bản sửa lỗi vẫn được phát hành thường xuyên.

A New Reign

Bản cập nhật East or West, Base is Best vào ngày 11 tháng 8 năm 2016, đánh dấu sự khởi đầu của nhánh beta A New Reign. Các cập nhật cho nhánh beta được liệt kê riêng trong A New Reign'sLịch Sử Cập Nhật. Nội dung của nó chính thức được thêm vào nhánh chính trong ba bản cập nhật lớn vào ngày 18 tháng 10 năm 2016 (Phần 1), vào ngày 24 tháng 11 năm 2016 (Phần 2) và vào ngày 6 tháng 4 năm 2017 (Bản phát hành).

Sự phát triển của A New Reign đã chính thức kết thúc vào ngày 10 tháng 4 năm 2017.

Return of Them

Bản cập nhật Turn of Tides vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 đã đánh dấu sự khởi đầu của nhánh beta Return of Them. Các bản cập nhật cho nhánh beta được liệt kê riêng trong Lịch Sử Cập Nhật. Nội dung của nó đã chính thức được thêm vào nhánh chính bắt đầu từ ngày 15 tháng 8 năm 2019.

Sự phát triển của Return of Them đã chính thức kết thúc vào ngày 5 tháng 5 năm 2021.[1]

From Beyond

Bản beta Taking Root được phát hành ngày 1 tháng 4 năm 2023, đánh dấu cho sự khỏi đầu của nhanh beta From Beyond. Các bản cập nhật cho nhánh beta được liệt kể riêng trong Lịch Sử Cập nhật. Nội dụng của nó chính thức được thêm vào nhánh chính bắt đầu từ ngày 27 thang 4 năm 2023.

  1. ↑ [1] Đăng vào 5 tháng 5 năm 2021.
  1. [1] Đăng vào ngày 5 tháng 5 năm 2021.