Vest Phùng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Puffy Vest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Không ấm bằng một ngọc lửa vừa, nhưng cũng khá tốt!

–Willow

Vest Phùng là một vật phẩm mặc. Chế tạo từ 1 Vòi Voi Túi Đông, 8 , 2 Lông Bò Lai và cần Máy Luyện Kim để sáng chế. Cuộn Kim Khâu sửa lại 33.3% trang bị, đây là một trang phục giữ ấm hoàn hảo vào mùa đông.

Hồi 2 Tinh Thần mỗi phút khi mặc.

Vest Phùng có độ ấm cấp 3, tăng thời gian cho một nhân vật mà không có một ngọn lửa trong mùa đông trước khi bị đóng băng. Nó có độ ấm là 240.

Placeholder.png Bên lề

  • Vest Phùng được thêm vào trong bản cập nhật A Winter's Tale.
  • Vest Phùng là phiên bản cải tiến của Breezy Vest.

Blueprint.png Thư viện Ảnh