Bộ Cần Điều Hướng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Rudder Kit)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png


Bộ Cần Điều Hướng (Rudder Kit)Vật Dụng có thể chế tạo trong bộ lọc đi biển dành riêng cho Don't Starve Together. Nó tạo ra Cần Điều Hướng khi được đặt trên Thuyền.


Kiến Trúc

Cần Điều Hướng (Rudder) là một kiến trúc dành riêng cho Don't Starve Together. Nó có thể được đặt trên một chiếc thuyền. Nó có thể được sử dụng để xoay Thuyền quanh trục của nó, cả mạn trái và mạn phải. Không giống như Bánh Lái, Cần Điều Hướng không ảnh hưởng đến quỹ đạo của Thuyền, vì nó không quay Cột Buồm.