Lựu Dừa Đá Vỏ Chai

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Obsidian Coconade)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
This is definitely overkill.

Maxwell

Lựu Dừa Đá Vỏ Chai là phiên bản mạnh hơn và tốn kém hơn của Lựu Dừa giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Nó cần 3 Lựu Dừa, 3 Đá Vỏ Chai, và 1 Tim Bồ Câu Rồng để chế tạo, tuy nhiên thực hiện việc này yêu cầu đội một Não của Tư Duy hay đứng gần một Bàn Thợ Đá Vỏ Chai. Lựu Dừa và Lựa Dừa Đá Vỏ Chai có thể là phần thường trong rương kho báu ở Điểm Đánh Dấu X. Lựu Dừa Đá Vỏi Chai cũng có thể tìm thấy trong Thùng Hơi Nước.

Khi phát nổ, một Lựa Dừa Đá Vỏ Chai gây 340 sát thương và phá hủy Kiến Trúc trong vòng 9 đơn vị phạm vi (2.25 ô đất Chĩa).

Icon Tools.png Sử dụng

Để dùng một Lựa Dừa Đá Vỏ Chai, trước hết người chơi phải châm ngòi bằng cách click phải một Đuốc vào Lựu Dừa trong kho đồ, hoặc đặt nó xuống đất rồi chăm ngòi. Lựu Dừa đang cháy trong hành trang có ném bằng cách trang bị nó trước, rồi click phải vào mục tiêu. Nếu người chơi không ném Lựu Dừa đã chăm ngòi trong hành trang sau 5 giây, nó sẽ phát nổ, gây 340 sát thương thường lệ đến người chơi.

Prototype.png Mẹo

  • Ảnh hưởng mặc Giáp áp dụng với một Lựa Dừa Đá Vỏ Chai phát nổ trong kho đồ.
  • Người chơi thiếu kinh nghiệm nên nên cẩn thận khi dùng Lựa Dừa Đá Vỏ Chai, bởi ảnh hưởng nổ lớn của nó khiến nhiều người có thể bất ngờ, và giết hay tổn thương họ nếu không đứng ngoài phạm vi.