Tường Thulecite

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Thulecite Wall)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
The stories these tell... fascinating...

Warly, Examining a thulecite wall item.

Wormwood Portrait.png
Strong

Wormwood, Examining a thulecite wall.

Tường Thulecite (Thulecite Wall) là loại tường chắc nhất trong số các loại tường, có 500 máu khi mới xây dựng và máu tối đa là 800 khi được nâng cấp hết. Nó có thể được chế tạo bằng cách sử dụng Đài Giả Khoa Cổ Đại từ 1 Thulecite. Khi phá bằng Búa, nó tạo ra Mảnh Thulecite. Một bức tường Thulecite có thể được đặt xuống để chặn đường đi của cả sinh vật và người chơi. Khi mới dựng nó đã ở cấp 3. Có thể nâng thêm 2 cấp nữa bằng Mảnh Thulecite hoặc Thulecite. Khi phá hủy, tường cấp 5 tạo ra 2 Mảnh Thulecite, trong khi các cấp còn lại chỉ tạo ra 1. Do đó nếu người chơi không nâng cấp tường cấp 3 rồi để nó bị phá hủy, tốt hơn là đập nó ra và thay thế cái khác thay vì sửa chữa.

Tường Thulecite cũng được tìm thấy tự nhiên ở Tàn Tích, đôi khi xung quanh Quản Thần Cổ ĐạiMáy Đồng Hồ Hỏng.


Don't Starve Together Tường Thulecite Tàng Thư

Wormwood Portrait.png
Strong

Wormwood

Tường Thulecite Tàng Thư (Archival Thulecite Wall) là phiên bản Tường Thulecite hiện diện ở Tàng Thư Cổ Đại. Nó y hệt Tường Thulecite, chỉ khác ngoại hình.


Placeholder.png Bên lề

  • Trước khi chúng được thực hiện, Tường Thulecite có màu xám thay vì màu vàng hiện tại.
  • Vì Tường Thulecite chỉ cần một Thulecite để xây dựng và mỗi bức tường rơi ra Mảnh Thulecite khi đập, người chơi có thể tạo tường, đập chúng xuống khi chúng trở nên vô dụng và vẫn chế tạo lại Thulecite ban đầu miễn là họ đặt các bức tường riêng biệt hoặc không. không kết hợp bất kỳ trong số chúng. Điều này cũng áp dụng cho các bức tường đá, nhưng chỉ với bội số của 6 (cần 6 viên đá để chế tạo 6 bức tường đá).

Blueprint.png Thư viện ảnh