Nón Rơm

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Straw Hat)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


It will keep the sun off my head.

–Woodie

Nón Rơm là một loại mũ, yêu cầu 12 Cỏ Cắt để chế tạo và dùng để tạo ra Mũ Thợ MỏMũ Bụi Cây.

Gift Icon.png Nội dung có thể tải xuống

Trong tất cả DLC, Nón Rơm không cần tới Máy Khoa Học để nguyên mẫu. Nó có 20% chống Ẩm Ướt và 60 điểm chống Quá Nhiệt và sẽ mất độ bền khi đội. Sử dụng Cuộn Kim Khâu sẽ hồi 100% độ bền.

Kết hợp giữa và Nón Rơm là cách đơn giản và dễ dàng để tránh Mưa khi Nón Rơm có chi phí khá thấp và Cuộn Kim Khâu sẽ khôi phục 100 Độ Bền.

Trong Reign of Giants DLC, Nón Rơm không yêu cầu Máy Khoa Học để chế tạo. Nó bảo vệ khỏi bị Ẩm Ướt hay Quá Nhiệt và mất Độ Bền khi mặc. Cũng cần thiết để tạo ra Mũ Mưa

Trong Shipwrecked DLC, nó là nguyên liệu để chế tạo, Mũ Da Rắn, Mũ Thuyền TrưởngDù Đôi.

Trong Hamlet DLC, Nón Rơm có thể mua ở Cửa Hàng Mũ với giá 3 Oinc.

Icon Tools.png Công dụng

Straw Hat.png
Gold Nugget.png
Fireflies.png
Alchemy Engine.png
Miner Hat.png
Straw Hat.png
Rope.png
Berry Bush Item.png
Alchemy Engine.png
Bush Hat.png
Straw Hat.png
Moleworm.png
Moleworm.png
Bone Shards.png
Alchemy Engine.png
Rain Hat.png
Reign of Giants icon.png
Straw Hat.png
Bone Shards.png
Seaweed.png
Science Machine.png
Captain Hat.png
Shipwrecked icon.png
Straw Hat.png
Shark Gills.png
Shark Gills.png
Umbrella.png
Alchemy Engine.png
Dumbrella.png
Shipwrecked icon.png

Placeholder.png Bên lề

  • Nón Rơm từng tốn 30 Điểm Nghiên Cứu để chế tạo và mất 10 khi dùng máy khoa học trong những ngay đầu của trò Don't Starve.
  • trước bản cập nhập Spoiled Rotten, Nón Rơm dùng để tạo Mũ Nhện.
  • Vì làm từ Cỏ Cắt nên nó rất dễ cháy

Blueprint.png Thư viện Ảnh