Bùa Kết Cấu

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Construction Amulet)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Tôi đã tưởng là mình không thể nào giỏi hơn trước khi nó xuất hiện.

–Wilson

Bùa Kết Cấu là bùa Cổ Xưa tạo nên từ 1 Ngọc Lục + 3 Nhiên Liệu Ác Mộng + 2 Thulecite và cần Đài Giả Khoa Cổ Đại để tạo mẫu.

Khi đeo, tạo nên một vật dụng chỉ cần một nửa nguyên liệu cần thiết (làm tròn lên). Độ bền của bùa giảm 20% mỗi khi một vật được tạo. Tăng 2 điểm Tinh Thần mỗi phút khi đeo.

Placeholder.png Bên lề

Mosquito.pngLỗi

  • Khi nó còn 20% độ bền (tức là còn một lần sử dụng), tác dụng của bùa có thể bị mất, người chơi vẫn tốn nguyên liệu để tạo đồ như thường nếu trong giỏ đồ có đủ nguyên liệu. Nếu chỉ có một nửa nguyên liệu cần thiết trong giỏ đồ, dĩ nhiên tác dụng của bùa vẫn như thông thường.

Gold Nugget.png Thư viện

When crafting with the Construction Amulet equipped, an icon appears next to the "Build" button.