Tháp Thiết Kế

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ The Tinkerer's Tower)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Full of schemes and plans. Like me.

Maxwell

Tháp Thiết Kế là một Kiến Trúc Cửa Hàng Lợn sinh sản tự nhiên độc quyền cho DLC Hamlet. Nó được tìm thấy ở Thành Phố Cung Điện và bán nhiều loải Bản Thảo cho người chơi, cùng với đó là các nguyên liệu Chế Tạo. Bản Thảo được bán ở đây là cách duy nhất để chế tạo những Vật Phẩm cụ thể mà không thể chế tạo thông qua Máy Luyện Kim.

Nếu như người chơi có được Chìa Mở Thành Phố, Tháp Thiết Kế sẽ trở nên khả tạo trong Thẻ Quy Hoạch với nguyên liệu gồm 2 Kính Lúp và 4 Da Lợn.

Door (Ancient Pig Ruins Exit) Map Icon.png Nội Thất

Khi bước vào một Tháp Thiết Kế, người chơi sẽ thấy nhiều mặt hàng được bày bán đề đổi lấy Oinc. Công Nhân làm việc tại bàn.

Các mặt hàng dưới đây được trưng bày ở các kệ giữa sảnh và được bổ sung bởi người bán hàng:

Mặt Hàng Bản Phác Oinc.png
Blueprint.png (Walking Cane.png) Gậy Đi Bộ 500
Blueprint.png (Eyebrella.png) Ô Mắt 300
Blueprint.png (Scaled Chest.png) Rương Đóng Vảy 200
Blueprint.png (Scalemail.png) Giáp Đánh Vảy 200
Blueprint.png (Weather Pain.png) Hình Phạt Thời Tiết 100
Blueprint.png (Dripple Pipes.png) Ống Tiêu Nhỏ Giọt 100
Blueprint.png (Insulated Pack.png) Túi Cách Nhiệt 100
Blueprint.png (Moggles.png) Kính Chuột Chũi 50
Blueprint.png (Hibearnation Vest.png) Vest Gấu Ngủ Đông 50

Bên cạnh đó, những mặt hàng dưới đây có thể được mua từ các tủ nơi người bán hàng sẽ không bổ sung thêm:

Mặt Hàng Tên Oinc.png Số Lượng
Papyrus.png Giấy Cói 1 1
Charcoal.png Than 1 2
Nitre.png Tiêu Thạch 1 1

Blueprint.png Thư Viện Ảnh