Đất Nấm Đột Biến

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Willow Portrait.png
Mặt đất buồn tẻ.

Willow

Đất Nấm Đột Biến (Mutated Fungal Turf) là một loại Đất độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó được tìm thấy ở quần xã Nguyệt Động. Nó có thể được chế tạo với 1 Đá Mặt Trăng và 3 Nấm Lam Nguyệt, tuy nhiên để chế tạo cần đứng gần Đài Thiên Tinh.

Củ Thịt không thể mọc trên nền đất này; những cây như Bụi Dâu, Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Quả Thông, và Dẻ Bulô có thể trồng trên nền đất này.

Placeholder.pngBên Lề

  • Đất Nấm Đột Biến đã được giới thiệu trong bản cập nhật Forgotten Knowledge.

Blueprint.png Thư viện ảnh