Gạch Đóng Vảy

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wickerbottom Portrait.png
This substance is imbued with a sort of natural fire deterrent.

Wickerbottom

Gạch Đóng Vảy (Scaled Flooring) là một loại Đất khả chế trong Don't Starve Together, yêu cầu 1 Vảy và 2 Đá Mài để chế tạo, mỗi lần sẽ thu được sáu cái. Mặc dù làm từ chất liệu chống cháy, Gạch Đóng Vảy vẫn có thể được dùng làm nhiên liệu bỏ vào lửa giống những loại đất khác,.

Gạch Đóng Vảy giúp làm giảm lượng nhiệt mà một đối tượng hay công trình hấp thụ vào từ nguồn lửa ở gần, nhờ đó làm chậm tốc độ cháy lan tới các đồ vật. Tuy nhiên, ảnh hưởng này không ngăn đối tượng khỏi việc bị đốt cháy bởi sức nóng hay đốt bằng tay (như là dùng Đuốc). Hiệu ứng này cũng chỉ tác động lên những đồ vật nằm hoàn toàn trên Gạch Đóng Vảy.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Fire spreading has changed in Don't Starve Together, instead using Smoldering. This information may be specific to Don't Starve Together.

Singular Fires are generally incapable of igniting other protected items. However, things that directly light objects on fire, such as hostile Lavae, the player's Torch or Fire Staff, Wildfires, and Gunpowder, will still do so unimpeded. Chain reactions are still possible with extremely flammable, densely packed items, like Walls, but this only occurs if more than one wall, item, or structure is set on fire.

Combining multiple sources of fire can eventually (or very quickly) ignite flammable objects on Scaled Flooring. Some sources cannot be stacked densely enough on their own, like Campfires, but still contribute to the "heat" an object receives. One Fire Hound will not ignite anything protected, but two dying in quick succession will still promptly Smolder anything close.

Scaled Flooring does not seem to affect Smoldering directly, but seriously impedes the fire-spreading process that usually causes it. Exact magnitudes for preventing smoldering require testing or explanation.

Placeholder.png Bên lề

  • Gạch Đóng Vảy có thể được dùng để nhân bản Vảy bằng cách sử dụng Gậy Giải Cấu Trúc, vì một lần chế tạo sẽ được 6 cái, mỗi cái khi phân giải sẽ lại trả về một Vảy. Phương pháp này có thể nhân bản một lượng Vảy khổng lồ chỉ từ một cái ban đầu.

Blueprint.png Thư viện ảnh