Đường Lát Đá

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilba Portrait.png
'TIS ROAD

Wilba

Đường Lát Đá là một loại Đất độc quyền trong Hamlet DLC. Nó có thể tìm thấy trong Quần Xã Thành Phố Lợn. Đường Lát Đá cũng có thể chế tạo với nguyên liệu là 2 Đá Mài và 1 Ván Ép ở trong Thẻ Quy Hoạch khi người chơi giữ hoặc đứng gần Chìa Mở Thành Phố.

Khi được đặt trên Thế Giới Bề Mặt thành một khu vực lớn, Không có loại Chim nào xuất hiện trên vùng đất này.

Trong Shipwrecked DLC, loại đất này không làm xuất hiện Vũng Nước. Thủy Triều và sự lan rộng của Vũng nước vẫn sẽ đi qua loại đất này, tuy nhiên cần xác minh.

Blueprint.png Thư viện ảnh