Lụt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Lụt là một cơ chế mới giới thiệu trong DLC Shipwrecked. Các khu vực trở nên ngập trong suốt Mùa Lũ bởi các vũng nước và quần xã Bãi Biển thường xuyên bị ngập bởi thủy triều dâng lên vào Đêm.

Vũng Nước

Vũng Nước sẽ xuất hiện trong suốt Mùa Lũ, mà ban đầu thì nhỏ nhưng sẽ tăng kích thước và số lượng khi mùa diễn ra, cuối cùng bao phủ hầu hết quần đảo và gây Ẩm Ướt cho người chơi. Đất chế tạo sẽ ngăn vũng nước xuất hiện ở chỗ đó, tuy nhiên vũng nước lan rộng vẫn có thể tràn lên khoảng đất đó. Khu vực bị lụt cũng làm chậm người chơi. Khuyên là nên có những đồ chống thấm (như là một Mũ Da RắnÁo Khoác Da Rắn), nếu phải đi qua khu vực lụt. vũng nước sẽ ráo vào ngày thứ ba của Mùa Khô.

Wilson đứng cạnh Bao Cát và vũng nước

Vũng nước xuất hiện ngẫu nhiên ở mỗi Mùa Lũ, mà "mắt" của vũng nước và 4 mảng lụt xung quanh theo kiểu cỏ ba lá. Nó sẽ bắt đầu lan ra, theo hình chữ nhật/kim cương, với "mắt" là trung tâm với mỗi đợt Mưa trong suốt Mùa Lũ. "Mắt" có thể xác đinh bằng cách dùng cạnh hình chữ nhật/kim cương, theo một đường chéo đến cạnh đối diện, và tìm được mảng đất trung tâm. "Mắt" này có thể "giết" bằng cách dùng Bao Cát bất kể vũng nước lớn như nào (xem phần Bao Cát đoạn 2).

Thủy Triều

Thủy triều , vào các mùa khác, khiến mực thay đổi ở bờ Bãi Biển, dâng lên lúc đêm đến và rút khi bình minh. thủy triều cao nhất vào đêm Trăng Tròn, và thấp nhất khi trăng non. Không như vũng nước, thủy triều cung cấp Vỏ Sò trở lại.

Bao Cát

Glommer.png Bài viết chính: Bao Cát

Cả vũng nước và thiểu triều đều có thể chặn bằng cách đặt những Bao Cát đằng trước chúng, nhưng nếu một vũng nước không hoàn toàn được bao quanh nó có thể tiếp tục lan rộng theo bất cứ hướng này không bị chặn bởi Bao Cát. Nghĩa là nếu có đủ thời gian hay một tường đủ nhỏ, một vũng nước có thể thấm quanh một hàng Bao Cát và tràn qua đó. Tuy nhiên, một vòng quanh Bao Cát hoàn chỉnh có thể giữ một vũng nước tràn ra hay thấm vào, cho phép ta hoặc chứa một vũng nước ở một chỗ nơi nó bắt đầu hoặc giữ một khu vực nhỏ khỏi bị tràn vào

Một cách khác để dùng Bao Cát ngoài việc làm tường chặn nước, là hút nước ở miếng đất đó. Việc này có thể dùng để làm sạch khu vực bị lụt (mặc dù hơi đắt) dùng Bao Cát để hút và đập chúng đi sau khi hoàn toàn chặn các khu vực khỏi "mắt" vũng lụt và các mảng lụt bao quanh của nó sử dụng các Bao Cát khác. Tuy nhiên, một cách dùng tốt hơn và tiết kiệm hơn với khả năng này là giết "mắt" trước khi vũng nước bắt đầu lan ra. Đặt Bao Cát lên ô "mất" sẽ hấp thụ nước từ đó, và vĩnh viễn giết nó trong cả Mùa Lũ, ngăn nó lan ra. vũng nước còn lại bao quanh nó có thể làm ráo bằng các Bao Cát còn lại và đập đi để tạo khoảng khô.

Tường sẽ không ngăn lụt và vũng nước.

Kiến Trúc không hoạt động khi bị ngập