Đối Tượng Dị Thường

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Wilson Portrait.png
There's something unusual about it.

Wilson, when examining a peculiar object

Những Đối Tượng Dị Thường là những biến thể của các đối tượng có sẵn trong Hamlet DLC và những thế giới DLC tương thích của nó. Chúng có màu sắc hơi khác với các những đối tượng bình thường chúng. Kiểm tra một đối tượng (ví dụ: Bằng cách giữ nút kiểm tra khi làm nổi bật nó) sẽ cho biết liệu nó có đặc biệt hay không. Ví dụ: văn bản kiểm tra cho Cọ Lá Vuốt là "Kiểm tra Cây Cọ Lá Vuốt" trong khi một cây đặc biệt sẽ hiện lên "Kiểm tra Cây Cọ Lá Vuốt Đặc Biệt". Điều tra bằng Kính Lúp hoặc Kính Cận sẽ xác nhận xem kho báu ẩn có tồn tại hay không. Nếu xác nhận có, phá hủy đối tượng sẽ cho chiến lợi phẩm. Hơn nữa, người chơi phải xác nhận sự tồn tại của kho báu trước khi phá hủy vật thể. Không làm như vậy sẽ không nhận được kho báu thê. Các vật thể đặc biệt có thể bao gồm các tảng đá và cây. Nếu đối tượng đặc biệt là một cái cây, kho báu sẽ không sinh ra cho đến khi gốc cây được đào lên.

Phần thưởng

Khi một tài nguyên đặc biệt được thu hoạch đầy đủ, phần thưởng sẽ được thêm vào tỉ lệ rơi thông thường của đối tượng. Có 50% cơ hội cho phần thưởng là "Cao cấp" và 50% cơ hội cho phần thưởng đó là "Trung cấp". Nhiều hạng mục nằm trong mỗi cấp này và có trọng số như nhau giữa các cấp.

Vật phẩm Trung cấp Cao cấp
Flint.png Không
Gold Nugget.png Không
Oinc.png Không
Tenpiece Oinc.png Không
Trinkets.png Không
Lost Idol.pngLost Totem.pngRelic Fragment.png


Blueprint.png Thư viện ảnh