Thể loại:Kiến Trúc

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

__NOCATEGORYGALLERY__

Kiến Trúc là thứ tạo được hoặc đôi khi tìm thấy trên thế giới trong trò chơi. Kiến Trúc là vật thể đặc biệt phục vụ cho một mục đích thụ động như là Tường dùng phòng thủ hoặc chặn một khu vực, hoặc mục đích hoạt động như là Pháo Mắt được dùng để bảo vệ chống lại các động vật.

Bán kính Kiến Trúc

Khi đặt, mỗi Kiến Trúc hoặc thứ đặt/trồng được có một bán kính. Không có thứ gì có thể đặt bên trong bán kính đó trừ khi nó bị phá hủy. Nó không tính thứ có sẵn, nó chỉ tính bán kính của vật sắp được đặt. Ví dụ để dễ hiểu: bạn có thể đặt một Rương (bán kính nhỏ) gần với Lồng Chim (bán kính lớn) có sẵn, nhưng nếu bạn cố muốn đặt Lồng Chim gần với Rương có sẵn thì bạn nên đặt xa khoảng đáng kể. Dưới đây là các giá trị bán kính từ các tập tin Lua:

BẢNG GIÁ TRỊ BÁN KÍNH TỐI THIỂU TỪ CÁC VẬT THỂ CÓ SẴN
Kiến Trúc Bán kính Ghi chú
Pháo Mắt 0.00 Có thể đặt mọi nơi khi đúng là mặt đất
Tường 0.10 Khoảng cách từ những tường khác
Tường 1.00 Khoảng cách từ những thứ khác không phải Tường
Bẫy Răng 0.75
Chậu Dương Xỉ 0.90
Rương 1.00
Bom Ong 0.75
Tủ Lạnh 1.50
Tất cả những thứ đặt/trồng được khác 2.00 Những thứ có thể là món đồ
Tất cả những Kiến Trúc khác 3.20 Những thứ không thể là món đồ

Chú ý về Đặt/trồng được và Kiến Trúc Cho mục đích của bảng phía trên, nếu bạn có thể xây và nó vào kho đồ của bạn được, nó là thứ đặt/trồng được. Nếu bạn có thể tiền xây dựng nó và đặt nó sau, nó là Kiến Trúc.

Nếu muốn đặt nhiều thứ gần nhau, bạn nên đặt món lớn trước. Ví dụ: xây Lồng Chim trước, sau đó dựng tường quanh nó, không làm ngược lại. Xây Nồi Hầm sau đó là Rương.