Điều Khiển

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Bảng này cho thấy các thiết lập điều khiển mặc định của game, được tìm thấy trong menu Tùy Chọn. Mỗi phím là có thể sửa được.

Điều Khiển Don't Starve
Phím Chức Năng
W Tiến lên
A Sang trái
S Lùi lại
D Sang phải
Q Quay camera 45 ° ngược chiều kim đồng hồ
E Quay camera 45 ° cùng chiều kim đồng hồ
lăn chuột Phóng to/Thu nhỏ
Space Thao tác làm việc (nhặt cỏ, chặt cây, hái dâu,..)
F Thao tác tấn công
1, 2, ... 9, 0, -, = Phím tắt cho 12 ô đồ trên Hành Trang
Caps Lock Thanh Chế Tạo
Tab Bản Đồ
Esc Menu tạm dừng
Ctrl Ctrl-Click vào một chồng đồ trong túi đồ để chia nửa nó
Khi đang cầm một chồng vật dụng Ctrl-Click để đặt xuống một món từ chồng đồ
Giữ Ctrl để thay các hành vi bằng chuột khi tương tác với các đối tượng
Ctrl-F để tự động tấn công sinh vật trung hòa (Lợn, Bò Lai, ...)
Alt Alt-Click để Quan Sát/Nhận Xét các đối tượng và vật dụng
Alt-Click để tự động tấn công sinh vật thù địch
Shift Shift-Click di chuyển chồng vật dụng đến một vật chứa khác
Ctrl-L Hiện nhật kí Debug
Backspace Chuyển đổi màn hình Debug
~ Lệnh


Điều Khiển Bản Don't Starve Console

Nút Chức Năng
Analog Trái Đi
Analog Phải Chọn trong kho đồ
Directional Phải Dùng vật dụng được chọn vào bản thân/bỏ trang bị
Directional Trái Dùng trong thế giới/kho chứa/sửa chữa
Directional Lên Xem xét vật dụng
Directional Xuống Vứt vật dụng
Gạch Chéo Hành động/Chấp nhận
Vuông Tấn Công
Tam Giác Xem xét vật dụng thế giới/may vá
Tròn Buộc hành động/Hủy bỏ
R1/L1 Xoay Camera
L2 Mở bảng Chế Tạo
R2 Mở kho đồ/Tạm dừng game
Options Tạm dừng
Press Touch Pad Bản đồ