Bản mẫu:Gameplay

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tài liệu bản mẫu [Xem] [Sửa] [Lịch Sử] [Làm mới]
Tổng Quan

Đây là một hộp điều hướng liệt kê (hầu hết) các yếu tố lối chơi.

Sử Dụng

Đặt {{Gameplay}} ở cuối trang thích hợp.

Phân Loại

Bản mẫu này tự động thêm những trang chứa nó vào Thể Loại:Lối Chơi.