Don't Starve: Shipwrecked

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shipwrecked)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Chèo thuyền hay đấy. Thằng đần.

–Vẹt Cướp Biển

Don't Starve: Shipwrecked (tạm dịch: Đắm Thuyền) là một bản mở rộng, đưa Nhân Vật và lối chơi của Don't Starve vào một vùng nhiệt đới. Bổ sung thêm nhân vật và , Quần Xã, Sinh Vật, cơ chế và ảnh hưởng Mùa mới.[1]

Được tiết lộ vào 30 tháng Bảy, 2015, và chính thức phát hành vào 31 tháng Ba, 2016, Shipwrecked đồng phát triển bởi xưởng độc lập Capy Games. Nó được phát hành 1 tháng Mười Hai, 2015 như một bản thử nghiệm cho Windows, và 17 tháng Mười Hai, 2015 như một bản thử nghiệm cho OSX.

Được dự đoán là một sự mở rộng lớn cho game chơi đơn, tương tự bản mở rộng Reign of Giants. Và 3 tháng Chín, 2015, nó được tiết lộ như một phần độc lập của series Don't Starve trên một stream Rhymes with Play chính thức. Tuy nhiên, sau rất nhiều phản hồi từ người hâm mộ, Klei intertainment đã quyết định cho Shipwrecked trở thành bản mở rộng (DLC) thay vào đó. Điều này cho phép người chơi giữ lại dữ liệu chơi của họ cũng như phiêu lưu giữa Don't Starve's thường và các quần xã RoG và các quần xã Shipwrecked mới.[2]

Tiếp Cận

Tại trình đơn 'New Game' (tạo game mới) sẽ có một ô chọn để kích hoạt Shipwrecked. Để truy cập bất cứ tính năng nào của bản mở rộng (bao gồm cả mở khóa nhân vật) ô chọn phải đươc đánh dấu khi bắt đầu game. Người chơi vẫn có thể chơi thế giới bình thường bằng cách bỏ đánh dấu ô chọn.

Tính Năng

Shipwrecked đưa vào một thế giới riêng biệt nhiệt đới vào game gốc. Biển làm lại hoàn toàn để tạo một quẫn xã mới có thể tiếp cận bằng thuyền. Các tính năng khác của DLC này bao gồm:

Thế Giới

Cơ chế

Nhân Vật

Mob

Thực Vật

Vật Dụng/Kiến Trúc

Tinh chỉnh/Thay đổi với nội dung hiện tại

Nội dung từ Reign of Giants Reign of Giants icon.png

Bởi Shipwrecked là DLC thứ hai phát hành cho Don't Starve, dựa theo những cơ chế mà ban đầu đã xuất hiện trong DLC Reign of Giants. Vì vậy những cơ chế này (và vật dụng/kiến trúc cần thiết để đối phó với chúng) đã được đưa vào Shipwrecked và giờ cũng có sẵn cho người chơi mà không cần bản Reign of Giants. Những thay đổi này cũng ảnh hưởng đến thế giới Don't Starve mặc định mà đã được thực hiện để tương thích hay kết nối với thế giới Shipwrecked.

Xin lưu ý rằng thể loại này không chỉ bao gồm riêng Reign of Giants, hoàn toàn có sẵn trong thế giới Shipwrecked, mà còn có những tính năng của các bản mở rộng khác, như là nhân vật WigfridWebber.

Cơ chế

Vật Dụng/Kiến Trúc

Tinh chỉnh/Thay đổi với nội dung hiện tại

 • Máy Luyện Kim chế tạo bằng Doodad Điện thay vì Vàng Thỏi.
 • Tủ Lạnh chế tạo bằng Đá Mài thay vì Ván Ép.
 • Búa chế tạo bằng Cỏ Cắt thay vì Dây Thừng và luôn có sẵn để chế tạo.
 • Nón Rơm giờ mất độ bền khi trang bị.
 • Đá Nóng và Đông Kế đã đổi tên thành Đá NhiệtNhiệt Kế, tương ứng. Đá Nhiệt giờ có thể làm lạnh trong Tủ Lạnh hoặc Chester Tuyết.
 • Nhiều vật dụng trang bị hiện có giờ cung cấp một lượng chống nước khác nhau.
 • Nhiều vật dụng và kiến trúc hiện có giờ cháy được.
 • Sét giờ có thể đánh và tổn thương người chơi.
 • Thức ăn đã sẵn để lấy trên Nồi HầmGiá Phơi sẽ bắt đầu hỏng và vài bữa ăn hiện có cho hơi nóng, hoặc làm lạnh nhân vật sau khi ăn.
 • Hài Cốt giờ có thể đập được Mảnh Xương.
 • Cây cho cho một sự bảo vệ với Quá NhiệtMưa.
 • Động vật nhỏ bị giữ giờ đói đến chết nếu không cho ăn.

Cập Nhật

August 9, 2018 - Patch Build

Rev. 280979

 • Fixed a bug that would sometimes cause world time to be out of sync when entering or exiting caves and volcanoes.
 • Fixed an error that blocked saving an agreements file locally on Linux and Mac.

July 10, 2018 - Patch Build

Rev. 276758

 • Removed the non functioning top mods banner and added a button that opens directly to the Steam Workshop or the Klei DS Mods Forum.

June 29, 2018 - Patch Build

Rev. 275657

 • Now 64 bit compatible on Mac
 • Patched a crash on the Mods screen

May 24, 2018 - Patch Build

Rev. 269653

This patch should fix the problem some people have of the game closing right on start up (mostly new or reinstalling users)

May 23, 2018 - Patch Build

Rev. 269380

Bug Fixes

 • Hackable plants don’t go from withered to full when fertilized now.
 • Explosives will only “work” something if that thing can be worked (whale carcasses won’t be advanced a stage by an explosion until they are in their workable stage).
 • Obsidian spears, poison spears and sleep darts don’t trigger Elephant Cactus rebound damage now.
 • Hounds in a SW enabled ROG world won’t spawn in the water now
 • Water Crocodogs now spawn during flood season (which allows them to use their water shake effect)

December 15, 2017 - Patch Build

Rev. 246924

Bug Fixes

 • Fixed a bug that would reuse old cave and volcano maps after the player's game had ended.
 • Fixed a bug that allowed some ballphins to spawn on land
 • Fixed a bug where an invisible object (ballphin pod manager) could block building.

December 12, 2017 - Patch Build

Rev. 246228

 • Fixed missing walls in Vanilla DS.

December 8, 2017 - Patch Build

Rev. 245789

Bug Fixes

 • Fixed pirate hat birds in vanilla DS
 • Hammer can now be stored in chests using a controller
 • Closing and opening the craft menu with a controller will now return to the same menu category.
 • Fixed the crafting menu missing text in Vanilla and ROG Shipwrecked compatible worlds.
 • Fixed an issue with the shadow creature art in OSX and Linux

November 28, 2017 - Patch Build

Rev. 243968

Bug Fixes

 • Home Sea Home update name present on the main menu
 • Crocodogs won’t spawn when turned off in the world gen options
 • Fixed missing animation with Baby Beefalo in Vanilla Don’t Starve
 • Fixed missing animation with the mosquito in DS and ROG
 • Fixed a problem with the Crocodog warning bark

November 24, 2017 - Patch Build

Rev. 243469

Bug Fixes

 • Fixed missing animation on Beefalo and Monkeys in vanilla Don’t Starve
 • Fixed an issue with being unable to hammer coral for its nubbins
 • Fixed an issue when unequipping boat items from a different boat than the players

November 21, 2017 - Home Sea Home Update

Rev. ?

November 21st, 2017 Update Poster.

Additions

 • Crocodogs. Will hound you at land and sea.
 • Ballphin followers and the Ballphin Den.
 • Roe. New food item. Stocks the fish farm.
 • Cormorants. New sea bird. Source of Roe.
 • Tar Slick. Pools of crude oil bubbling on the surface of the water.
 • Tar. New resource.
 • 3 new variety of tropical fish.
 • Rainbow Jellyfish.
 • Coral Nubbin. Replant coral after it's mined.
 • Water Beefalo will produce offspring.
 • Buoyant Chiminea and Sea Lab. Make your base at sea.
 • Sea Yard. Keeps your ship repaired on the water.
 • Tar Extractor. Gets Tar from Tar Slick.
 • Tar Suit. Temporary protection from wetness.
 • Tar Patch. A sticky situation.
 • Oil Lamp. Quick lightsource for land and sea.
 • Fish Farms. Grow food on the water.
 • Encrusted Boat.
 • Quackering Ram. New craftable for the Quacken Beak.
 • Sea Wall. Water craftable wall. Blocks waves.
 • Tropical Bouillabaisse. New recipe with new tropical fish.
 • Caviar. New recipe with Roe.

Bug Fixes

 • Support added for fullscreen mode on Windows XP.
 • Fixed a bug that caused an occasional crash when loading minions.
 • Fixed a bug where crafted items would come out wet.
 • Coral Reef’s grow time reloads properly now.
 • Growables can now advance multiple states when off screen instead of one maximum.
 • The player won’t pop about when planting elephant cacti now, so they can’t sometimes get stuck between them.
 • Some trawlnets shouldn’t remain forever now.
 • The surfboard won’t kick off flotsam while in the player’s inventory.
 • Fixed a freeze at the key binding screen.
 • Fix for an animation bug on plantables being picked while windy.
 • Fat Packim will revert back to regular Packim properly now.
 • Flup spawner won’t block building placement now.
 • Fixed a missing texture for Snakeskin rug turf on the minimap.
 • Fixed a duplication bug when using the orange amulet.
 • Fixed Iron Wind missing animation.
 • Fixed Dumbrella color bug.
 • Fixed a rare crash with the telescope.
 • Wobsters won’t burn underwater.

October 25, 2017 - Beta Patch Build

Rev. 239100

Bug Fixes

 • Fixed a crash when crafting several inventory items

October 23, 2017 - Beta Patch Build

Rev. 238439

Bug Fixes

 • Fixed a bug where crafted items would come out wet.
 • Coral reef’s grow time reloads properly now.
 • Dropping roe into the water won’t spawn sharx on the player (the cormorants were being trolls).
 • Growables can now advance multiple states when off screen instead of one maximum.
 • Resurrection stones will now work properly when a player drowns.
 • The player won’t pop about when planting elephant cacti now, so they can’t sometimes get stuck between them.
 • Some trawlnets shouldn’t remain forever now.
 • The surfboard won’t kick off flotsam while in the player’s inventory.
 • Sharkx should not spawn on land now.
 • Fixed some anim issues in Vanilla Don’t Starve.
 • Fixed a freeze at the key binding screen.
 • Fixed missing % character from the character set.
 • Possible fix for the “endless” tar extractors.
 • Fixed a bug with “brainless” investigating Floaty Boaty Knights.
 • Cooked tropical fish animation bug fixed.
 • Fix for an animation bug on plantables being picked while windy.
 • Fat Packim will revert back to regular Packim properly now.
 • Flup spawner won’t block building placement now.

September 21, 2017 - Beta Patch Build

Rev. 233745

Bug Fixes

 • Fixed the missing crocodog worldgen image.
 • Sharx are back.
 • Fixed a duplication bug when using the orange amulet.
 • Ballphins won’t follow into the Volcano.
 • Quakendrill won’t spawn a second patch of tar.
 • Secondary fuel types work properly now.
 • Tarlamps remember if they were switched on or off between rows of the boat if held in the hand (though it’s still better to just put them on the boat light slot ).
 • Fixed the functional Tar Extractor when empty of fuel.
 • Fixed the harvesting and hammering at long ranges.
 • SW compatible ROG worlds won’t spawn crocodog waves, as well as the hound mounds won’t spawn crocodogs.
 • Fixed Iron Wind missing animation.
 • Fixed Dumbrella color bug.
 • Sea Chiminea hit animation fixed, looping animation fixed.
 • Cormorant inventory art and land art fixed.
 • Land seagull art fixed.
 • Sea Chiminea can be smothered now.
 • Filled in some missing examine text.
 • Some Shipwrecked useable recipes now don’t show in SW compatible ROG worlds.
 • Fixed a crash when trying to place tar in the Volcano.
 • Cooked Roe can be used to make Caviar now.
 • Jumping from ship to ship won’t confuse the Sea Yard now.
 • Fixed a rare crash with the telescope
 • Wobsters won’t burn underwater.
 • Varg won’t crash when calling his hound buddies now.
 • Machines will override throwable targeting.
 • The Sea Legs will be able to turn on a tar extractor now.

September 13, 2017 - Bonus Beta Branch

Rev. ?

Additions

 • Crocodogs. Will hound you at land and sea.
 • Ballphin followers and the Ballphin Den.
 • Roe. New food item. Stocks the fish farm.
 • Cormorants. New sea bird. Source of Roe.
 • Tar Slick. Pools of crude oil bubbling on the surface of the water.
 • Tar. New resource.
 • 3 new variety of tropical fish.
 • Rainbow Jellyfish.
 • Coral Nubbin. Replant coral after it's mined.
 • Water Beefalo will produce offspring.
 • Galley and Sea Lab . Make your base at sea.
 • Sea Yard. Keeps your ship repaired on the water.
 • Tar Extractor. Gets Tar from Tar Slick.
 • Tar Suit. Temporary protection from wetness.
 • Tar Patch. A sticky situation.
 • Oil Lamp. Quick lightsource for land and sea.
 • Fish Farms. Grow food on the water.
 • Encrusted Boat.
 • Quackering Ram. New craftable for the Quacken Beak.
 • Sea Wall. Water craftable wall. Blocks waves.
 • Tropical Bouillabaisse. New recipe with new tropical fish.
 • Caviar. New recipe with Roe.

November 24, 2016 - Patch Build

Rev. 197843

Changes

 • Fixed a bug with the Physics. Dropped items drop properly, Wilbur won’t throw poop at himself anymore, Ice machine won’t break the laws of gravity, etc..
 • Fixed a bug that caused puddles to stick around after the Monsoon season.
 • Fixed a bug with world gen putting spring and summer defaults to none in ROG worlds
 • Fixed a bug with the Goose/Moose egg causing a crash in ROG worlds
 • The wall placer visual will now hide when the “repair” option is the actual action available

Rev. 198080

Bug Fixes

 • Fixed an issue with new string parsing code that was causing a crash with mods.

Rev. 198177

Bug Fixes

 • Another issue was discovered as a result of yesterday's update that was causing the game to not display any joypad or mouse button icons. This should now be resolved.  
 • Fixed an issue with new string parsing code that was causing button prompts to not show correctly

Rev. 198251

Bug Fixes

 • Fixed an issue where some po files could cause the game to assert.

October 20, 2016 - Patch Build

Rev. 193934

Changes

 • Lots of performance improvements! The main areas that have been improved are:
  • Gameplay slowing down as the world is explored.
  • Gameplay slowing down after a long play session.
  • Performance during wind storms.
  • Certain creatures brains when they are stuck behind walls.
  • Monkeys. Oh the monkeys.

Bug Fixes

 • Fix crash when an object blowing in wind leaves the screen.
 • Hounds progress is correctly synchronized between worlds -- no more hound attacks every time you use the Seaworthy! Now, hounds "progress" is shared across worlds.
 • Volcano/appeasement is correctly synchronized between worlds.
 • Eyebone/Fishbone is properly ejected from backpacks when using seaworthy.
 • Altered some Steam Cloud settings to prevent caves from continuously regenerating and progress from being lost.
 • ROG toggle works properly in shipwrecked-compatible slots. This includes: Starting a new Vanilla or ROG slot w/ SW compatibility, connecting SW to an existing Vanilla or ROG slot, and making a new Vanilla or ROG world using the Seaworthy.
 • Goose Egg/Goose Egg no longer disappear shortly after appearing.

October 14, 2016 - Patch Build

Rev. 193193

Changes

 • In Shipwrecked-compatible games, especially once they've been merged, the clock now shows the age of the world you are in -- hover with your mouse or pause to see which world it is, either Survival or Shipwrecked. The age of the player is now shown on the pause screen, and includes the player's lifetime across uses of the teleportato, i.e. the total number of days you've survived consecutively.

Bug Fixes

 • Numerous fixes related to synchronizing time between worlds. Note: If your worlds have already gone out of sync, they will remain out of sync, but won't get any worse. This will prevent issues such as:
  • Entering the caves in one season and coming back in another.
  • Volcano taking ages to load.
  • All your food rotting in your pockets when you travel between worlds.
  • And of course, the clocks getting out of sync!
 • Backpack Inventory nesting bug fixed in Shipwrecked
 • Placed items that are guaranteed won't spawn unless needed (Warly's cookpot)
 • Time of day effects (e.g. darkness) will sync properly when travelling between worlds.
 • Floral Shirts now require cactus flowers in ROG and vanilla worlds whether they are shipwrecked compatible or not.
 • Willow won’t be frozen by the flingomatic now, like the other characters.
 • Beardlords won’t occasionally drop regular bunnyman loot now
 • Shark Tooth Crown will now perish when its durability is lost
 • Fix getting stuck on a black screen occasionally when loading a game. This happens because the character died for some reason, so save games suffering from this will either be concluded or end up at a resurrection stone/statue.
 • When you die in a merged or teleportato'd world, you get XP based on the character age, not the world age.
 • Terraformed beach tiles will now be tideable.
 • Planted turf will now block tide so long as it’s dry.
 • Caves and Volcanoes are merged over as well when merging a Survival world with a Shipwrecked world.
 • Survival worlds now correctly retain their RoG or Vanilla season data when merging with a Shipwrecked world.
 • Fixes a save file corruption caused by inventory stack sizes that go below one.

Rev. 193234

Bug Fixes

 • Fix crash when you use the pitchfork on a non Shipwrecked map.

September 20, 2016 - Patch Build

Rev. 190713

Bug Fixes

 • Packim’s fire form will shoot at targets as intended.
 • Coffee Plants won’t be targeted by flingomatics now.
 • Only shipwrecked character’s uncraftable items are guaranteed when loading or starting a world, which means only Warly’s cookpot.
 • Fixed save files being created for each day in game.
 • Contents of boats that are hammered or destroyed will spill out and not be lost.
 • Land traps won’t function on water and can’t be baited on water.

September 16, 2016 - Patch Build

Rev. 190428

Bug Fixes

 • Fixes a “RemoveHerd” crash.
 • Seagulls won’t spawn on land during monsoon season when set to “none” at world gen.
 • Fixes a potential crash when testing if something not in the world is on water.
 • Shipwrecked character’s specific items are guaranteed so they will appear when using the teleportato.
 • Fixes a crash with the wake spawner.
 • Cleaned up a “stale component” message in the log when exiting a boat.
 • Fixes a bug with the wave collision calculation that would cause collisions when it shouldn’t.
 • Fixes a graphic bug with ash.

September 1, 2016 - Patch Build

Rev. 189297

Changes

 • Added lots of new "place" sounds for buildings.
 • Put in a profiling and save submission tool to help track down performance issues.

Bug Fixes

 • Prevent large saves in old worlds from crashing when merging SW and RoG.
 • Prevent trading/refusing from frozen creatures.
 • Boats will smash if they end up on land.
 • Fix Wolfgang animation bugs.
 • Fix Maxwell shadows getting stuck in boats if far away.
 • Fix issue with placing queued structures after wearing brain hat.
 • Tentacles are no longer summoned on the water.
 • Doydoys correctly drop loot, even if they die in your inventory from being fed bad food.
 • Lighter no longer activates if equipped while rowing.
 • Lureplant correctly shows items now.
 • Fix issues where incorrect instrument was showing while boating.
 • Poison now shows as a cause of death in the morgue.
 • Monkeyball sounds better near walls.
 • Player can “ingest” venom glands by clicking on themselves
 • Proper animation plays when player gives venom glands to other poisoned targets.
 • Lots of examine and character speech typo fixes.
 • Lots of sound playback issues fixed.
 • Sandhills can now be destroyed.
 • Make sure Rocky overpopulation fixes are properly included in Shipwrecked DLC, as well as other herd-related cleanup.
 • Sunken Boats no longer appear in Adventure mode.
 • Now Wildbore won’t run off into the distance when they walk if they lose their target.

June 15, 2016 - Patch Build

Rev. 181038

Additions & Changes

 • Shipwrecked and RoG support in the mod uploader
 • Revised grammar & fixed typos in many strings!
 • Merged several string changes from DST.
 • Adjusted some strings to bring them in-line with established lore.
 • Added/Fixed/Tweaked some sounds.

Bug Fixes

 • Fixed issues with hound spawning related to moving between SW and Vanilla worlds.
 • Fixed Catcoon Den Crash
 • Fixed a crash on saveindex related to world options on SW compatible RoG worlds
 • Fixed adventure mode crash on SW compatible Vanilla worlds without RoG installed
 • Fixed a crash where GetClosestTile would crash due to a negative index on volcano
 • Fixed a bug where Wilbur would talk when repairing walls
 • Fixed a bug where the inventory grave would reset everytime players jumped between worlds, allowing for infinite item farming
 • Coffee now lasts for its full duration.
 • Locomotor speed modifier timers now respect long update.
 • You can no longer select invalid inventory slots using a controller.
 • Several items that should not have been inspectable can no longer be inspected when using a controller.
 • Fixed farm crash and volcano staff crash.

April 7, 2016 - Patch Build

Rev. 172748

Bug Fixes & Changes

 • Fixed some calendar de-sync issues that could cause you to time travel.
 • Added some missing names to the credits.
 • Glommer's Statue drops the Old Bell blueprint again.
 • Cactus Armour no longer changes fire damage scale when unequipped.
 • Rawling can be thrown with a controller.
 • Adjusted placement of buttons on the main screen to prevent overlap issues.
 • The lengths of seasons in shipwrecked and regular worlds now match.
 • Various crash fixes.

March 31, 2016 - Release Build

Rev. 171841

Bug Fixes

 • You can no longer select invalid characters when world hopping with the teleportato.
 • You can no longer attempt to start a Shipwrecked world if Shipwrecked is uninstalled.
 • The telelocator base will no longer teleport water entities to invalid locations.
 • The quaken and quaken tentacles can no longer be teleported using the telelocator staff.
 • Added minimap icon for coffee bushes.

March 29, 2016 - Patch Build

Rev. 171644

Changes

Bug Fixes

 • All of Maxwell's torches will now show up throughout adventure mode.
 • The telelocator staff can no longer teleport you to invalid locations.
 • Baby beefalo no longer disappear sometimes.
 • Wind conch works year round in shipwrecked worlds now.
 • Clock is now synced between worlds.
 • Willow's boats can no longer be lit on fire by lightning.
 • Fixed an issue that caused some speech strings to not trigger properly.

March 24, 2016 - Patch Build

Rev. 171202

Changes

 • Poison now lasts 3 days (up from 1).
  • Total damage dealt increased from 98 to 289.
 • Poison damage now starts off low and ramps up over time.
 • Poison can now be cured with an Venom Gland at the cost of 80 hp.
  • If you have less than 80 hp, ingesting an venom gland will instead leave you with 5 hp remaining.
 • Increased the chance for venom glands to drop from Poison Snakes.
 • Increased the amount of durability restored by gears.

Bug Fixes

 • Abigail no longer stops following you when entering a Boat.
 • Fixed a crash caused by pengulls.
 • Cobblestone recipe reverted in non-shipwrecked games.
 • Birds will no longer have a pirate hat when placed in the birdcage.

March 23, 2016 - Seas the Day Update

Rev. 170972

Additions:

World:

Player:

 • All characters now have completed inspection strings!

Changes:

General:

 • Changed how secondary (RMB) actions work while Boating.
  • Items equipped by the player will now always take priority over items equipped on the boat.
  • You can force use of the boat item by holding the “force attack” modifier.
 • Explosives will now either do work or do damage, not both.
 • entity:IsValid() will now return false immediately after removal, instead of on the next frame.
 • You can no longer start building something while in a “busy” state.
 • Boats can now have “hit immunity”, a period of time in which they will not trigger the hit state after being hit.
  • Added 2 seconds of hit immunity to the Armoured Boat.
  • Added 1 second of hit immunity to the “Sea Legs”.
  • Added 0.66 seconds of hit immunity to all other boats.
 • Poison will now wear off after one day.
 • Poison no longer tries to catch up when sleeping through the night.
 • Sails can now affect the acceleration of boats!

World:

Creatures:

 • Sharx are not summoned by chumming the water with sharx fins.
 • Increased dragoon health to 300 and charge speed to 15.
 • Removed melee attack from stinkrays.
 • Primeape drops a banana or small meat, not both.
 • Primeapes no longer pick up traps.
 • Primeapes are no longer friendly just because you are friends with another primeape.
 • More creatures are poisonable.
 • Increased snake’s hit range.
 • Increased amount of items dropped by whales.
 • Doydoy's no longer eat whole stacks when fed in your inventory.
 • Packim is immune to fire while in fire mode.
 • Packim is now better at keeping up with the player
 • Wildbores will now help with the hack action.
 • Increased difficulty of quaken fight.
  • Quacken spawns more tentacles.
  • Quacken’s tentacles are more closely clustered.
  • Quacken tentacles spawn more waves.
   • Waves are now given a random angle offset, so they will not always follow the same paths.
  • Quacken now spits more often, and spits 3 ink patches at a time.
  • Quacken ink patches last longer.
 • Quacken tentacles now have a chance to drop Tentacle Spots & tentacle spikes.
 • Primeapes no longer go after Silly Monkey Balls inside chests.
 • The tigershark will now always show up to protect her sharkittens if she is alive.
 • Reduced amount of Floaty Boaty Knights spawned via the “chessnavy” component.
 • Jellyfish no longer shock the player when hit with certain ranged weapons.
 • Jellyfish will no longer shock you if you are wearing insulated gear when you pick it up.
 • Ghosts can now travel between water and land, and can attack players on boats.
 • Slowed the attack speed of whales.
 • Ballphins, jellyfish, and stink rays no longer spawn on land.
 • Reduced the Palm Treeguard’s melee hit range from 25 to 3.
 • Crabs are now called crabbits.

Player:

Warly

 • No longer refers to Wet Goop as “Delectable!”
 • Changed how picky eater works.
  • When Warly eats a new food, he will remember it for 2 days.
  • Eating the food again within 2 days will reset the duration of the timer.
  • Each time Warly eats that type of food during the timer it becomes less effective.
 • Negative effects of food now get stronger, not weaker

Maxwell

 • Fixed Maxwell's shadows targeting crabs that are hiding.
 • Maxwell’s shadows will now help with the hack action.

Wickerbottom

Woodlegs

 • WOODLEGS CAN NOW DROWN.
 • Increased the speed of the “Sea Legs” from 4 to 6.
 • Reduced acceleration of the “Sea Legs” by 50%.
 • Increased the cost of crafting the Lucky Hat.
 • The lucky hat now lasts 10 days. (effectively reducing the treasures/ day)
 • The lucky hat will not always spawn a treasure when not worn by Woodlegs.

Items:

Bug fixes:

General:

 • Various optimizations and tweaks to make the game run smoother!
 • When regenerating a world via the teleportato, the linked volcano world will now also be regenerated.
 • You can now fish flotsam in merged Shipwrecked worlds.
 • An empty obsidian crafting tab no longer appears in merged worlds.
 • Tidal wave sound no longer loops forever.
 • Fixed layering of crafting tabs, it now looks better when the player has a lot of crafting tabs.
 • Fixed fish art on Drying Rack.
 • You can now drop items directly from a boat’s inventory.
 • The “action” button (spacebar by default) will now only try to work an entity if that entity has work left.
 • Message bottles that have been carried out of Shipwrecked, and back, are fixed.
 • Using hammer on a single Spoiled Fish will now give Bone Shards instead of nothing.
 • It is now possible to get close enough to a wreck to hammer it.

World:

 • The player will always appear at the entrance or exit of the volcano when entering or exiting the volcano.
 • Rain no longer stops partway through a hurricane.
 • Fixed multiple withering issues.
 • Planted saplings can no longer be blown around in the wind.
 • Hurricane tease only happens in Mild Season.
 • Smoothed the world-wrapping transition when using a very fast boat.
 • Berrybush minimap icon fixed in Reign of Giants.
 • Fixed water Set Piece placement including overlapping Steamer Trunks.
 • Glommer's Statue will drop the Old Bell blueprint again.
 • Cactus Flower is obtainable again in Reign of Giants.

Creatures:

 • Koalefants, whales, snurtles & the walrus will now run away from the player when chased.
 • Fixed a bug in “kramped.lua” that prevented increased difficulty from ever occurring.
 • Quacken exit animation is no longer cut off partway through.
 • Quacken now triggers “epic fight” music.
 • Quacken tentacles now despawn with head when moving far enough away.
 • Fixed bug where pieces of beefalo would sometimes disappear.
 • Pirate hats will now show up on pirate parrots imprisoned in a birdcage.
 • Hacking a coconut inside Packim will no longer cause it to disappear.
 • Primeapes will now go after the silly monkey ball even if not thrown.
 • Fisher merms no longer attempt to panic while fishing.

Items:

 • Only valid spears may be loaded into the spear gun now.
 • The feather fan can now be crafted in Reign of Giants worlds again.
 • Obsidian tool temperature issue fixed.
 • You can no longer teleport a boat onto the land using the Lazy Explorer.
 • The Sand Castle can no longer be repaired with a Sewing Kit.

Crashes:

 • Fixed watery grave crash.
 • Fixed shadow boat crash when boarding a boat from a boat.
 • Fixed crash in builder component.
 • Fixed crash when picking a cactus in Reign of Giants.
 • Fixed crash when killing a doydoy in Reign of Giants.

February 25, 2016 - Release the Quacken Update

Rev. 167804

February 25th, 2016 Update Poster.

Additions

General

 • World customization for Shipwrecked.

World

Player

Creatures

Items

Changes

General

 • You can now pick Shipwrecked characters when starting a new RoG world.

World

Creatures

Player

 • Wilbur can now throw poop
 • Maxwell will now be greeted by Wally in Shipwrecked worlds. 
 • Warly’s Chefpack now has 8 slots. 
 • Warly has learned some new recipes that can only be made in his portable cookpot
 • Warly dislikes eating the same food too often, and dislikes under-prepared food more. 
 • Walani can now surf all types of waves
 • Walani dries off quicker. 
 • Walani’s surfboard is more durable.

Items

Bug fixes

February 4, 2016 - Wilbur Vs. The Volcano Update

Rev. 165276

February 4th, 2016 Update Poster.

Additions:

General:

 • World integration implemented.
  • This feature definitely needs testing! Due to the fact that it plays with your save files I recommend not linking any worlds that you have invested a lot of time in right now!
 • Added Linux support.

World:

Player:

 • New playable character: Wilbur
  • You will need to generate a new world to find Wilbur.

Creatures:

Items:

Changes:

General:

 • Putting down flooring now prevents Floods from spawning on that tile.
 • Speed increasing items now work while on Boats.
 • Adjusted some strings for clarity.

World:

 • Limpet Rocks will become withered in Dry Season, need to be fertilized with Seaweed.
 • Added timer to limit growth rate of floods, especially when returning to an area after quite some time.

Items:

Bug Fixes:

 • Fixed typo that caused food sanity multiplier to not work.
 • Fixed hitsounds for new armour types.
 • Fixed bug where the incorrect shadow skittish would spawn on water.
 • Fixed a bug that allowed waves to sometimes spawn on ground.
 • Fixed a bug that caused some items to disappear when jumping on a boat.
 • Life Giving Amulet now works while on a boat.
 • Fixed a bug that caused WX-78 to sometimes permanently increase his speed.
 • Fixed a bug where the camera would sometimes zoom through the floor of the world.
 • Players are now presented with a character select screen when traveling between Shipwrecked worlds with the Teleportato.
 • Jellyfish, Fish and Small Fish (sic) no longer disappear from meat racks (sic) on game reload.
 • Fixed a bug that caused the Tiger Shark to sometimes get stuck in an infinite loop.

January 14, 2016 - Eye of the Tiger Shark Update

Rev. 162564

January 14th, 2016 Update Poster.

Additions:

General:

 • New music.

World:

 • Washed up Crates - crates appear washed up on beaches and can be hammered for surprise items.
 • New set pieces.
 • New treasures available to find.

Player:

 • New Character Added: Warly!

Creatures:

Craftables:

Changes:

World:

 • Map unfogging is reduced on boats and when using telescopes during hurricane season.
 • You can no longer plant trees on the magma rock biome.

Creatures:

 • Primeapes no longer pick up planted mandrakes.

General:

 • Hail no longer does damage to player/structures.
 • Seafood Gumbo fish requirement decreased.
 • Hail is no longer a valid cookpot ingredient.
 • Changed the crafting recipe of the Boat Torch.

Bug Fixes:

 • Fixed a controller crash when unequipping items with a reticule
 • Fixed a controller crash when inspecting hidden entities.
 • Fixed tidal pool spawning issues.
 • Fixed shadow boat issues.
 • Hail no longer breaks when dropped from player's inventory.
 • Fixed bermuda triangle teleport bug.
 • Birds no longer sometimes delete themselves while in the player's inventory.
 • The Spider Queen no longer spawns spiders on the water.
 • Fixed a bug that stopped the boomerang from returning properly.
 • Fixed issue where food would come out of the cookpot spoiled.
 • Fixed issue where the torch would sometimes not light again after rowing on the water.

Hotfixes:

 • Removed invalid ingredient from the Chef Pouch
 • Fixed issue causing a crash when loading vanilla save games.

December 17, 2015 - Hang Ten Update

Rev. 161026

December 17th, 2015 Update Poster.

Additions:

General:

 • Added OSX support.

World:

 • Fog patches can now be found at sea during the first 2 segments of day.

Player:

Creatures:

 • Sea versions of shadow monsters appear when on a boat and low on sanity.

Craftables:

Changes:

World:

 • Volcanic rock strike damage reduced significantly
 • Volcanic eruption durations reduced, intensity increased
 • Volcanic rock strikes damage the player while in a boat
 • Increased time between volcanic rock warning shadow appearing and impact
 • Slot Machine tweaks to prizes
 • Slot Machine now has insanity aura
 • Resurrection stone now features wildbore heads on stakes
 • Reduced Log drops from Mangrove Trees
 • Krissures now deal damage to enemies
 • The Ocean is now calmer during dry season
 • More art/boost directions have been added to Waves and rogue waves
 • Waves now collide with shore, mangrove trees

Creatures:

 • Swordfish damage increased
 • Tweaked loot provided by Whales
 • Whales now turn around at shallow water biome
 • Sharx drop hounds teeth
 • Prime Apes no longer try to pick up backpacks
 • Added a refuse animation to Prime Apes
 • Palm Treeguards wander when they do not have a combat target
 • Improved behaviours of Fishermerms
 • Wildbores are more aggressive
 • Tallbirds stop tracking you if you get on a boat
 • Birds stop spawning during volcano eruptions
 • Floaty Boaty Knights spawn in world more often
 • Renamed Ox to Water Beefalo

Player:

 • Wes now mime-paddles
 • Added a shadowy effect to the drowning animation
 • Hunger drain reduced while poisoned

General:

 • Boat Lantern degrades slower
 • Trawl Net is gated by science machine
 • Boat Torch is gated behind science machine
 • Hail is no longer edible, but can be refined into Ice
 • Items on fire extinguish when they hit water
 • Boats start dealing wetness when heavily damaged
 • Rafts deal more wetness when breaking waves
 • Poisoned enemies no longer spread poison on attack
 • Poisoned enemies now move slower, attack less often, and deal less damage
 • Dogfish no longer play their floating anim when coming from slot machines
 • Replaced live Jellyfish with dead ones from slot machine
 • Sand can now be refined into into Empty Bottles
 • Adjusted art of the poisoned spear

Undocumented:

 • Poisoned enemies drop food items at half freshness (stale) instead of dropping Rot

Bug Fixes:

 • Fixed numerous crashes and other issues.

Known Issues:

 • Walani is missing examine strings for her Surfboard.

Placeholder.png Bên lề

 • Một kiến trúc đặc biệt, Tàu Đắm cùng một con vẹt tên là Wolly đậu trên đỉnh của nó, đã được thêm vào game gốc ở bản cập nhật July 30th, 2015. Bằng cách giải Câu Đố của Wolly, thông báo về Shipwrecked đã được tiết lộ.
 • Trong vài bản tiền-phát hành (có thể hiểu là bản thử nghiệm), đi thuyền làm giảm Tinh Thần người chơi.

Blueprint.png Thư viện ảnh

Tham khảo