Đất Mácma

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm


Đất Mácma là một trong những Vật Dụng Đất xuất hiện trong bản mở rộng Shipwrecked, kiếm được bằng cách đào đất ở Bãi Mácma bằng một Chĩa. Cũng như các loại Đất khác nó có thể đặt lên ở bất kỳ chỗ đất trống nào hay dùng làm Nhiên Liệu. Đất Mácma cũng có thể dùng để chế Đường Đá Cuội, mà được xem như là Đường.

Thực Vật như Bụi Dâu, Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Gốc Tre, Gốc Bụi Leo, Dừa, và Hạt Cây Nhiệt Đới không thể trồng lên Đất này.

Củ ThịtCây Cà Phê thì có thể trồng được trên Đất này, nhưng Cây Mắt sẽ không sinh ra, do đó nó lý tưởng để làm trại Củ Thịt trong khi không tốn thêm bất cứ tài nguyên nào khác ngoài những thứ dùng để chế tạo Chĩa.

Khi đặt trên Thế Giới Bề Mặt với một khu vực đủ lớn, Tucăng là loài Chim duy nhất sẽ xuất hiện và đậu xuống Đất này.

Icon Tools.png Sử dụng

Magma Turf.png
Boards.png
Alchemy Engine.png
Cobblestones.png

Blueprint.png Thư viện Ảnh