Đất Nhớt

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
I have a sinking feeling about this.

Walani

Đất Nhớt (Slimy Turf) là loại Đất có được khi đào Đất Nhớt bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Đất Nhớt chỉ có ở Hang Động. Là 1 trong hai loại Đất nối tới hoặc bao quanh Rừng Ngầm. Đôi khi người chơi có thể thấy Cành Con ở vùng phủ Đất Nhớt.

Những Thực vật như Bụi Dâu, Bụi Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngDẻ Bulô có thể trồng được trên loại đất này. Nó không ngăn Củ Thịt mọc ra Cây Mắt.

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, Quạ là loại Chim duy nhất xuất hiện trên vùng đất này.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Nhớt có thể chế tạo thêm với 1 Cỏ Cắt và 1 Dương Xỉ khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Blueprint.png Thư viện ảnh