Đất Cỏ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
Grassy.

Walani

Đất Cỏ (Grass Turf) là loại Đất có được khi đào đất Đồng Cỏ bằng Chĩa. Tương tự như những loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Những Thực vật như Bụi Dâu, Bụi Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngDẻ Bulô có thể trồng được trên loại đất này. Nó không ngăn Củ Thịt mọc ra Cây Mắt

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, các loại Chim như Quạ và Chim Lông đỏ sẽ bắt đầu xuất hiện trên vùng đất này. Trong Mùa Đông Chim Lông Đỏ sẽ được thay thế bằng Chim Tuyết.

Shipwrecked icon.png Shipwrecked

Trong Shipwrecked DLC, Đất Cỏ tương đương với Đất Nhiệt Đới: Vẹt và Vẹt Hải Tặc là những loại Chim duy nhất xuất hiện trên loại đất này. Trong Mùa Bão, chim sẽ không còn xuất hiện. Lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Cỏ có thể chế tạo thêm với 1 Cỏ Cắt và 1 Cánh Hoa khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Blueprint.png Thư viện ảnh