Đất Rừng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Smells like mud.

Maxwell

Đất Rừng (Forest Tuft) là loại Đất có được khi đào đất Rừng bằng Chĩa. Tương tự như các loại Đất khác, nó dùng để phủ lên vùng đất trống hoặc dùng làm nhiên liệu.

Những Thực vật như Bụi Dâu, Bụi Cỏ, Cành Con, Bụi Gai, Củ Thịt, Quả ThôngDẻ Bulô có thể trồng được trên loại đất này. Nó không ngăn Củ Thịt mọc ra Cây Mắt

Khi được đặt trên Thế Giới Bề mặt trong một khu vực đủ lớn, các loại Chim như Quạ và Chim Lông đỏ sẽ bắt đầu xuất hiện trên vùng đất này. Trong Mùa Đông Chim Lông Đỏ sẽ được thay thế bằng Chim Tuyết.

Nếu mang qua thế giới Shipwrecked bằng Vượt Biển Được, lũ lụt cũng xuất hiện trên loại đất này.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đất Rừng có thể chế tạo thêm với 1 Cành Con và 1 Quả Thông khi ở cạnh Cối Đóng Nền trong Bộ Lọc Trang Trí. Thời gian cháy khi dùng làm nhiên liệu cũng giảm đi 6 lần.

Mẹo

  • Khi Tinh Thần thấp có thể không thấy Sinh Vật Ảo Ảnh ở Rừng lúc chiều và tối. Có thể nhận thấy khi đào nhiều Mộ, mà mộ có nhiều ở Rừng.

Gold Nugget.png Thư viện ảnh