Dụng Cụ Thợ Đồng Hồ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Wendy Portrait.png
Tools for watch surgery.

Wendy

Dụng Cụ Thợ Đồng Hồ (Clockmaker's Tools) là một Vật phẩm dành riêng cho nhân vật Wanda, chỉ Wanda mới có thể chế tạo trong Bộ Lọc Công CụBộ Lọc của Người Sinh Tồn. Chúng yêu cầu 1 Vàng Thỏi, 1 Đá Lửa và 3 Cành Cây để chế tạo.

Chúng có thể được sử dụng để lấy những chiếc đồng hồ bỏ túi không trong thời gian hồi chiêu, trả lại 100% nguyên liệu chế tác của đồng hồ. Nhưng trong trường hợp Đồng Hồ Thức Tỉnh, Nhiên liệu ác mộng sẽ không được trả lại. Khi Dụng Cụ Thợ Đồng Hồ ở trong hành trang của người chơi, chúng có thể đóng vai trò là trạm chế tác được sử dụng để chế tạo Mảnh Lắp Đồng Hồ, là thành phần thiết yếu của tất cả đồng hồ bỏ túi. Không thể tháo rời đồng hồ khi đang trong thời gian hồi chiêu.

Icon Tools.png Sử dụng

Clockmaker's Tools.png
Thulecite Fragments.png

×8

Nightmare Fuel.png
Nightmare Fuel.png
Interface arrow right.png
Time Pieces.png
Wanda Portrait.pngDụng Cụ Thợ Đồng Hồ sẽ không bị tiêu thụ.