Túi Biển

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Sea Sack)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
Disgusting, but useful in its way.

Wigfrid

Túi Biển là một loại túi giới thiệu trong DLC Shipwrecked, dùng để mở thêm ô chứa đồ của người chơi. Trong khi nó chỉ có 6 ô chưa, nó làm chậm hư những đồ dễ hỏng chứa trong đó. Túi Biển cần 5 Rong Biển, 2 Cành Leo, và 1 Mang Cá Mập để chế tạo và yêu cầu một Máy Luyện Kim để nguyên mẫu. Nó chức năng giống hệt Túi Cách Nhiệt trong DLC Reign of Giants.

Bản thân Túi không thể để trong hành trang một người hoặc trong Rương, và chỉ một cái có thể trang bị một lần. Khi một Túi Biển được chế tạo, nó tự trang bị vào ô Thân, nếu có sẵn. Món này dùng chung ô trang bị với Giáp và Áo, mà nghĩa là dùng một cái sẽ buộc phải hy sinh lợi ích của cái kia.

Mặc dù Túi Biển không thể để trong hành trang hoặc trong Rương, chúng có thể để dưới đất và dùng để chứa đồ. Giữ một vật dụng lại Túi Biển để dưới đất sẽ hiện lựa chọn 'Trữ', cho phép bỏ vào Túi mà không phải trang bị.

Dù làm chậm hư hỏng đồ ăn, Túi Biển không hoạt động hoàn toàn như một Tủ Lạnh. Không như Tủ Lạnh, Túi Biển sẽ không ngăn làm tan Nước ĐáKhối Băng và sẽ không làm lạnh Đá Nhiệt.

Prototype.png Mẹo

  • Túi Biển có thể dùng để cất đồ ăn tạm thời trong trường hợp Tủ Lạnh bị hỏng do bởi Lụt trong suốt Mùa Lũ.