Tay Máy Bóng Tối

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Shadow Manipulator)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wendy Portrait.png
Tôi đã học được những thứ mà không thể diễn tả bằng lời.

Wendy

Tay Máy Bóng Tối là trạm Ma Thuật cấp 2, dùng để tạo mẫu tất cả những vật dụng Ma Thuật. Tạo ra từ 3 Gỗ Sống, 1 Ngọc Tím, 7 Nhiên Liệu Ác Mộng và cần Mũ Ma Thuật để tạo ra mẫu. Ngoài ra, người chơi sẽ tăng 15 Tinh Thần mỗi khi tạo mẫu một vật dụng.

Glommer.png Xem thêm: Chế Tạo

Gift Icon.png DLC

Trong DLC Shipwrecked, Tay Máy Bóng Tối có thể bị lụt.

Prototype.png Mẹo

Placeholder.png Bên lề

  • Tay Máy Bóng Tối được thêm từ bản cập nhật Reign of Giants và A Little Rain Must Fall.
  • Tay Máy Bóng Tối có sẵn có thể tìm thấy trong bộ vá Miner's Camp.
  • Tay Máy Bóng Tối đã từng là trạm Khoa Học cấp 3, trước khi Khoa Học và Ma Thuật được phân ra thành hai nhóm khác nhau.

Mosquito.png Lỗi

  • Vào Mùa Đông, lớp tuyết trên đỉnh đầu bị biến mất khi nó đang chuyển động (lúc người chơi lại gần).

Blueprint.png Thư viện