Bụi Dâu Mọng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
The berries will stay fresh as long as I leave them there.

Maxwell

Bụi Dâu Mọng (Juicy Berry Bush) Thực Vật xuất hiện trong Don't Starve Together. Là biến thể của Bụi Dâu. Khi tạo ra thế giới mới, tất cả các bụi dâu thường (kể cả các bụi ở quần xã Đồng Cỏ) sẽ được thay thế thành Bụi Dâu Mọng, hoặc không có Bụi Dâu nào khi bắt đầu. Sau đó chúng sẽ xuất hiện từ từ thông qua việc tái tạo tài nguyên. Việc xuất hiện khi tái tạo tài nguyên chỉ diễn ra ở chế độ Vô Tận (Endless)Hoang Dã (Wilderness)

Khi hái Bụi Dâu Mọng, 3 Dâu Mọng sẽ rớt ra,. Bụi Dâu Mọng phát triển mất nhiều thời gian hơn Bụi dâu thường (khoảng 9-13 ngày).

Giống với bụi dâu thường, Bụi Dâu Mọng có cơ hội sinh ra Gà Tây khi hái. Chúng có thể được đào lên bằng Xẻng và trồng lại, sau đó phải bón phân bằng Phân hoặc Thối để cây tiếp tục phát triển.

Prototype.png Mẹo

  • Dâu Mọng sẽ hỏng nhanh hơn Dâu Rừng, 2 ngày khi chưa nấu chín và ngày sau khi nấu . Vì vậy ta chỉ nên hái chúng khi cần ăn ngay để tránh lãng phí.
  • Nhân vật khi thu hoạch Bụi Dâu Mọng vẫn dùng công cụ nhưng sẽ không mất độ bền.

Placeholder.png Bên Lề

  • Bụi dâu mọng đã đào lên không thể tạo thành Mũ Bụi Cây, nhưng lại có thể dùng để dâng cho Miếu Thờ Gà giống như bụi dâu thường.
  • Bụi dâu mọng là một phần của bản cập nhật A New Reign, mặc dù chúng đã được đề cập tới trước khi bắt đầu thực hiện bản beta.

Blueprint.png Thư viện ảnh