Mỏ Neo Cổ Đại

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Ancient Anchor)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wilson Portrait.png
It needs a key.

Wilson, when examining an empty Ancient Anchor

Mỏ Neo Cổ Đại (Ancient Anchor) là một Kiến Trúc tìm thấy ở Cổng Nóng Chảy trong khi diễn ra Sự Kiện The Forge. Chúng không có bất kỳ chức năng gì. Các tập tin trò chơi tiết lộ rằng nó có một trạng thái hoạt động.

Blueprint.png Thư viện ảnh