Hòm Mật

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Honey Chest)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Walani Portrait.png
It makes all the honey for me!

Walani

Hòm Mật là một loại Rương độc quyền trong Hamlet DLC. Chúng có 9 ô chứa và có thể tìm thấy trong Gò Kiến.

Những chiếc hòm này có chức năng đặc biệt là biến Mật Hoa thành Mật Ong trong vòng 1/10 ngày (48 giây) được đặt ở trong rương. Người chơi không được rời khỏi Gò Kiến trước khi việc chuyển đổi hoàn thành nếu không nó sẽ không xảy ra.

Khi tìm được 1 Hòm Mật, nó sẽ được lấp đầy bằng 9 Mật Ong, 1 ở mỗi ô chứa. Tuy nhiên, người chơi không không cần phải chuyển hóa Mật Hoa của họ theo cách này. Ví dụ: đặt một chồng 20 Mật Hoa và một ô chứa sẽ tạo ra 1 chồng 20 Mật Ong vào vị trí đó. Mật Ong không bị hư hỏng khi ở bên trong Hòm.

Hòm Mật có thể phá hủy bằng Búa, tuy nhiên không thể xây lại bằng bất cứ cách nào.