Hồ Nước Nóng

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Hot Spring)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
Ah, if only I had time for a nice soak.

Warly, examining a hot spring.

Webber Portrait.png
It smells nice and looks pretty.

Webber, examining a bath bombed hot spring.

Wilson Portrait.png
Water turns to glass under the moon. That's just science.

Wilson, examining a glassed hot spring.

Willow Portrait.png
What's better than a hotspring? A fire pit!

Willow, examining an empty hot spring.

Hồ Nước Nóng là một đối tượng sinh sản tự nhiên, độc quyền trong Don't Starve Together, được giới thiệu trong Return of Them và được tìm thấy duy nhấ ở Đảo Mặt Trăng.

Bom Ngâm có thể được bỏ xuống Hồ Nướng Nóng, điều này sẽ khiến Hồ Nước phát ra ánh sáng, tỏa nhiệt và làm bốc hơi nước nhanh hơn. Vào đêm Trăng Tròn, tất cả những Hồ Nước Nóng có Bom Ngâm được thả vào sẽ kết tinh thành dạng Pha Lê Trăng ở giữa hồ. Khai thác nó sẽ rơi ra 5 Đá Vụn Trăng và hiếm khi có Ngọc Đỏ (10%) hoặc Ngọc Xanh (10%). Sau khi đã được khai thác, Hồ Nước Nóng sẽ cạn và không còn phát ra ánh sáng hay tỏa nhiệt. Chúng sẽ đầy trở lại khi chu kỳ trăng mới bắt đầu.

Hồ Nước Nóng sẽ tỏa ra nhiệt ở dạng Ngâm Bom và Kết Tinh, chúng sẽ hấp dẫn những con Kỳ Nhông và sẽ làm Kỳ Nhông chín khi ở gần Hồ Nước Nóng đủ lâu.

Placeholder.png Bên Lề

  • Hồ Nước Nóng được giới thiệu trong bản cập nhật Turn of Tides.