Đài Phun Tri Thức

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Sleeping

Wormwood, examining an inactive Fountain of Knowledge.

Warly Portrait.png
I wonder what this machine will cook up for us.

Warly, examining an active Fountain of Knowledge.

Đài Phun Tri Thức (Fountain of Knowledge) là một đối tượng tự sản độc quyền của Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó xuất hiện trong Tàng Thư Cổ Đại.

Ban đầu nó không hoạt động cho đến khi được kích hoạt bởi Tam Giác Đảo Chiều. Khi đã được kích hoạt, người chơi có thể tương tác với chúng để lấy Bí Tịch.

Bí Tịch

Walter Portrait.png
I wish it came with instructions...

Walter

Bí Tịch (Distilled Knowledge) là Vật Dụng được cung cấp bởi Đài Phun Tri Thức. Nó có thể mở khóa sau khi giải mã bằng Sân Khấu Giải Mã để cấp cho tât cả người chơi một Bản Thảo.

Bản Thảo nào nằm bên trong Bí Tịch phụ thuộc vào màu của Đài Phun Tri Thức cho ra nó.

Màu Bản thảo
Vàng Fountain of Knowledge.png Cối Đóng Nền Terra Firma Tamper.png
Lam Fountain of Knowledge B.png Máy Dò Địa Chất Astral Detector.png
Đỏ Fountain of Knowledge C.png Bụi Viên Collected Dust.png

Placeholder.png Bên lề