Mảnh Hóa Thạch

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Odd Skeleton)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Waxwell Portrait.png
Perhaps it is best left in pieces.

Maxwell


Mảnh Hóa Thạch (Fossil Fragments) là Vật Dụng độc quyền cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong A New Reign. Chúng rơi ra từ Thạch Nhũ với tỉ lệ 10% và từ Thạch Nhện với tỉ lệ 100%. Chúng được dùng để dựng lên Bộ Xương Kì Cục.

Bộ Xương Kì Cục


Woodie Portrait.png
One hundred percent assembled beastie.

Woodie

Để dựng lên một Bộ Xương Kì Cục (Odd Skeleton), người chơi cần lắp một Mảnh Hóa Thạch trên mặt đất và sửa nó bằng những Mảnh Hóa Thạch khác giống như việc sửa Tường. Mảnh được dựng lên có thể bị Phá xuống, rơi ra lại tất cả các mảnh đã sử dụng, bất kể kích thước như thế nào. Cần có 8 Mảnh Hóa Thạch để dựng nên một Bộ Xương hoàn chỉnh.

Có 3 thiết kế Bộ Xương: Một mẫu hoàn chỉnh, chính xác và 2 cấu trúc lộn xộn. Hình dạng của Bộ Xương sẽ đượt thiết lập khi người chơi lắp Mảnh Hóa Thạch thứ 5 lên để hoàn thiện nó. Có 60% cơ hội trở thành dạng chính xác, và 20% khả năng trở thành một trong 2 biến thể không chính xác. Chỉ có Bộ Xương Kì Cục được lắp chính xác mới có thể triệu hồi Hài Cốt Tái Sinh hay còn gọi là Thượng Cổ Hắc Ám bằng cách dùng Tâm Nhĩ Hắc Ám.

Blueprint.png Thư viện ảnh