Rạn San Hô

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Coral Reef)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

The coral have formed a reef!

–Wilson

Rạn San Hôquần xã thường tìm thấy ở Vịnh San Hô của bản mở rộng Shipwrecked. Khi khai khoáng bằng Cuốc, Rạn sẽ rớt tổng cộng 2-4 mảnh San Hô. Sau khi khai khoáng, chúng có thể đập kiếm được Đá VôiTrùng San Hô

San Hô sẽ mọc đủ lại sau 12 ngày. Nó có tốc độ tăng trưởng mạnh hơn khi mưa, giống như Nấm Rơm. Rạn San Hô cũng có thể được trồng lại bằng Tiểu San Hô.

Blueprint.png Thư viện Ảnh