Đá Bazan

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Basalt)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wigfrid Portrait.png
A thöusand mörtals cöuldn't break thröugh this stöne.

Wigfrid

Đá Bazan (Basalt) là loại đá lớn không thể di chuyển hoặc phá hủy được. Thường được thấy ở các thế giới về sau trong Chế độ Phiêu Lưu hoặc gặp trong các Bối CảnhChế độ Trải Nghiệm hoặc xuất hiện với hình dạng một cái cột.

Đá Bazan lúc đầu còn đóng vai trò thay cho Hố. Sau bản cập nhật Underground, mọi Bazan ở Chế độ Trải Nghiệm được chuyển thành Hố.

Chỉ dùng để trang trí hoặc làm vật chắn không phá hủy được (tương tự như Lùm Cây).

.

Placeholder.png Bên lề

  • Người chơi có thể dùng Imprisoned Pig Set mà có Đá Bazan để bẫy mọi loại sinh vật kể cả loại khổng lồ trong Reign of Giants và giam cầm chúng. Cách bẫy dễ nhất là tạo Tâm Dịch Chuyển trong bẫy và dùng Gậy Dịch Chuyển hướng con mồi tới.