Tự Lái Hàng Hải

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nautopilot)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Bộ Tự Lái Hàng Hải

Waxwell Portrait.png
Blast it Higgsbury, I can barely read these scribbled instructions.

Maxwell, when examining a Nautopilot Kit

Wolfgang Portrait.png
Science man says is for boat, looks more like for arts gallery.

Wolfgang, when examining a Nautopilot

WX-78 Portrait.png
I THINK THAT RIDICULOUS SCIENTIST IS TRYING TO KILL ME

WX-78, when examining an activated Nautopilot

Bộ Tự Lái Hàng Hải (Nautopilot Kit) là một vật phẩm có thể chế tạo dành riêng cho Don't Starve Together.

Có thể đặt Tự Lái Hàng Hải trên Thuyền Ván. Một Tự Lái Hàng Hải đã được kích hoạt tìm thấy một Dẫn Đường Tự Lái đã được kích hoạt trong vòng sáu ô và kéo Thuyền về phía nó với một lực x0,6. Máy này cho phép bạn đậu Thuyền một cách cẩn thận vào bờ biển mà không gây hư hại cho nó. Để kích hoạt Tự Lái Hàng Hải, bạn cần nhấp vào nó bằng nút chuột trái, sau đó nó sẽ tìm kiếm một Dẫn Đường Tự Lái chưa được ghép nối và ghép nối với nó. Nếu không tìm thấy Dẫn Đường Tự Lái, Tự Lái Hàng Hải sẽ chuyển sang trạng thái không hoạt động.


Dẫn Đường Tự Lái

Wortox Portrait.png
Mortals come up with the funniest things.

Wortox, when examining a Nautopilot Beacon

Wolfgang Portrait.png
Is broken, magnet not stick to Wolfgang's abs of steel. Haha! Is joke.

Wolfgang, when examining an activated Nautopilot Beacon

Dẫn Đường Tự Lái (Nautopilot Beacon) là một mục được tạo trong bộ lọc đi biển. Nó có thể được kích hoạt trong hành trang và thả trên mặt đất để tạo mốc Tự Lái Hàng Hải. Khi hoạt động, Tự Lái Hàng Hải kéo Thuyền về phía Dẫn Đường Tự Lái đang hoạt động.


Blueprint.png Thư viện ảnh