Rương Ảo Thuật Gia

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Độc quyền: Don't Starve Together icon.png

Waxwell Portrait.png
If you're worried about getting stuck inside, don't rummage through my things.

Maxwell

Rương Ảo Thuật Gia (Magician's Chest) là một công trình độc đáo của Maxwell được thêm vào trong Don't Starve Together. Được chế tạo từ , Ván ÉpNhiên Liệu Ác Mộng trong bộ lọc Maxwell.

Rương Ảo Thuật Gia cho phép các nhân vật truy cập vào chiều không gian bóng tối, nơi có kho chứa 12 ô. Ngoài ra, mọi thứ có thể được đưa vào và lấy ra từ chiều không gian bóng tối thông qua Mũ Ảo Thuật Gia, các Rương Ảo Thuật Gia khác và Chester bóng tối. Các vật phẩm ăn được trong không gian bóng tối thối rữa nhanh hơn 1,5 lần. Rương Ảo Thuật Gia không thể chứa các vật phẩm không thể thay thế. Nếu vật chứa bị mất (mòn trụ, cháy hoặc phá hủy tủ, cái chết của Chester bóng tối), các vật phẩm vẫn ở trong chiều không gian bóng tối, để lấy lại chúng, người chơi phải chế tạo một vật chứa khác có quyền truy cập vào chiều không gian bóng tối. Cùng liên kết với nhau đến một không gian lưu trữ của ma thuật bóng đêm cho mỗi máy chủ: một trên mặt đất, một trong Hang Động (do Hang động là một máy chủ riêng biệt).

Không giống như Mũ Ảo Thuật Gia, Rương Ảo Thuật Gia có thể được sử dụng bởi tất cả các nhân vật.

Blueprint.png Thư viện ảnh