Mồi Dụ Cá

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Fish Food)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Woodie Portrait.png
Smells bad, but the fish love it.

Woodie

Mồi Dụ Cá (Fish Food) là một vật phẩm độc quyền dành cho Don't Starve Together, được giới thiệu trong bản mở rộng Return of Them. Nó có thể nhận được bằng cách đổi 3 Chai Rỗng với Cua Ẩn Sĩ ở mức tình bạn 7.

Mồi Dụ Cá có thể ném xuống Biển để dụ Cá Biển gần đó và tạo ra 1 bầy cá mới nếu không có quá nhiều cá ở gần đó. Hiệu ứng hấp dẫn kéo dài 20 giây.


Bên lề