Chai Rỗng

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Waxwell Portrait.png
Given enough time I could build a ship inside.

Maxwell

Chai Rỗng là một vật phẩm trong bản mở rộng Shipwrecked . Có thể tạo bằng 3 Cát sau khi được tạo mấu bằng Máy Luyện Kim.

Còn có thể nhận được ngẫu nhiên bằng Lưới Rà khi thả dưới Biển, Bởi khi đọc Lời Nhắn Trong Chai, hoặc bởi Cá Heo Mõm Dài. Cũng có thể tìm được trên Biển và trên Đại Dương. Nó được sử dụng bởi hàng loạt công thức nấu ăn.

Don't Starve Together Don't Starve Together

Webber Portrait.png
It's like the jars grandma used for her preserves.

Webber

Chai Rỗng có mặt trong Don't Starve Together thông qua bản mở rộng Return of Them. Một chai rỗng thu được sau khi đọc Lời Nhắn Trong Chai.

Chai rỗng được sử dụng để giao dịch với Cua Ẩn Sĩ.

Sử dụng

Empty Bottle.png
Twigs.png
Twigs.png
Fireflies.png
Science Machine.png
Boat Lantern.png
Palm Leaf.png

×4

Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Jellyfish.png
Science Machine.png
Sea Trap.png
Empty Bottle.png
Pig Skin.png
Gold Nugget.png
Science Machine.png
Spyglass.png
Cloth.png
Cloth.png
Vine.png
Vine.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Science Machine.png
Life Jacket.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Coral.png
Coral.png
Coral.png
Jellyfish.png
Alchemy Engine.png
Particulate Purifier.png
Empty Bottle.png
Bioluminescence.png
Bioluminescence.png
Alchemy Engine.png
Bottle Lantern.png
Bioluminescence.png
Bioluminescence.png
Empty Bottle.png
Bamboo.png

×4

Science Machine.png
Buoy.png
Empty Bottle.png
Empty Bottle.png
Coral.png
Coral.png
Coral.png
Jellyfish.png
Alchemy Engine.png
Particulate Purifier.png
Empty Bottle.png
Bioluminescence.png
Bioluminescence.png
Alchemy Engine.png
Bottle Lantern.png
Empty Bottle (DST).png
Kelp Fronds.png
Ash.png
Science Machine.png
Growth Formula Starter.png
DST icon.png