Cây Tầm Ma

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Nettle Vine)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wormwood Portrait.png
Hello! Doing good?

Wormwood, when examining a Nettle Vine

Wagstaff Portrait.png
I suspect it's very particular in the type of soil it thrives on.

Wagstaff, when examining a Nettle Plant

Cây Tầm Ma (Nettle Vine) là một loại thực vật độc quyền cho Hamlet DLC. Nó có thể thu hoạch được mà không cần một công cụ nào, mang lại một Lá Tầm Ma.

Cây Tầm Ma sẽ chỉ nở hoa khi chúng đủ độ Ẩm và phát triển đầy đủ. Chúng sẽ phát triển đầy đủ và có thể thu hoạch trong Sương MùMưa của Mùa Ẩm Ướt. Tuy nhiên một khi Cây Tầm Ma đã được thu hoạch hoặc trồng lại, nó sẽ cần 3 ngày ẩm ướt (hoặc cuốn Ứng Dụng Làm Vườn của Wickerbottom) để phát triển đầy đủ trở lại. Một khi nó phát triển đầy đủ, nó có thể thu hoạch khi còn đủ ẩm, nhưng nếu nó bị khô hạn trước khi kịp phát triển, đồng hồ đếm thời gian tăng trưởng của nó sẽ trở về 0. Có nghĩa là các thực tế duy nhất để khiến cho Cây Tầm Ma tăng trưởng không gặp trở ngại là dùng Máy Phun Sương. Cây Tầm Ma cũng sẽ chỉ nở hoa trên nền Rừng Nhiệt Đới Sâu (nơi chúng sinh sản) và trên Nền Rậm Rạp. Nếu chúng được trồng trên những nền khác, chúng sẽ khô héo và không bao giờ nở hoa.

Prototype.png Mẹo

  • Sự phân bố thưa thớt và hạn chế về thời tiết của Cây Tầm Ma sẽ tốn một khoảng thời gian khá dài cho người chơi muốn thu hoạch Tầm Ma sớm. Tuy nhiên, hòn đảo chứa Suối Nguồn Tươi Trẻ luôn đảm bảo có hai nhóm Tầm Ma lớn nằm trong Rừng Nhiệt Đới Sâu nơi người chơi đi lên từ tàn tích.

Blueprint.png Thư viện ảnh