Thường Xanh Sần

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Lumpy Evergreen)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Thường Xanh  |  Gai  |  "Toàn Thường"  |  Nấm  |  Dẻ Bulô  |  Chuối Hang  |  Dừa  |  Rừng Thường  |  Đước  |  Tro  |  Nhiệt Đới  |  Trơ Cành
Thường  |  Sần

This sad tree has no cones.

–Wilson

Thường Xanh Sần là một biến thể của cây thường xanh. Khống giống như cây thường xanh, cây thường xanh xần sẽ không thả Quả Thông, khiến các Nhân Vật tự hỏi sao cây nó tự sinh sản được. Chúng cũng một vòng đời, lớn đến cây lớn rồi biến lại thành cây nhỏ. Giống như cây thường xanh, cây sần có thể biến thành Thần Rừng, nhưng trông nó sẽ khác với con sinh ra từ toàn thường xanh, trông sần sùi.Giống như mọi cây khác, có thể đào gốc nó lên để lấy một gỗ khác

Ở trong Chế độ Trải Nghiệm thì cây thường xanh sần chỉ sinh ra ở Rừng, tuy nhiên trong Chế độ Phiêu Lưu có thể tìm thấy chúng ở những nơi khác. Chúng tập trung ở một khu vực lớn mà không có sự hiện hữu của cây thường xanh thường. Số lượng của cây thường xanh sần được tạo ra không thay đổi kể cả khi thay đổi mục "tree" trong phần chỉnh thế giới