Ụ Muỗi

Từ Don't Starve Wiki
(Đổi hướng từ Gnat Mound)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Warly Portrait.png
I'd rather have a mound of chocolate.

Warly

Ụ Muỗi là một Kiến Trúc sinh sản tự nhiên trong Hamlet DLC. Nó được tìm thấy ở Quần Xã Vùng Sơn Màu và sinh ra Bầy Muỗi.

Nó mất 6 cú từ Cuốc hoặc Cuốc Sang Trọng để có thể phá hủy hoàn toàn. Mỗi 2 đòn, một vài Đá, Quặng Sắt hoặc hiếm hơn là Đá Lửa sẽ rơi ra, và Ụ Muỗi sẽ dần sụp xuống, tương tự Đá Băng Nhỏ.

Ụ Muỗi sẽ sinh ra Bầy Muỗi và cũng được tạo lại bởi chúng. Khi Một Ụ Muỗi bị phá hủy hoàn toàn, Bầy Muỗi được sinh ra từ đó sẽ xây một Ụ Muỗi mới, nếu và chỉ khi Bầy Muỗi đó không bị giết. Một ụ mới sẽ bắt đầu từ giai đoạn thấp nhất và sau đó dần tự "sửa chữa" thành một ụ hoàn chỉnh theo thời gian. Bầy Muỗi sẽ sữa chữa ụ đất bị hư hại nhưng không phải bị phá hủy hoàn toàn.

Mặc dù được tạo nên từ Đá, Ụ Muỗi rất dễ cháy và sẽ thả Tro khi bị thiêu rụi hoặc khai thác trong khi đốt.

BFB cũng sẽ nhắm tới và phá hủy Ụ Muỗi khi nó hạ cánh.

Prototype.pngMẹo

  • Khi Bầy Muỗi có thể xây dựng lại Ụ Muỗi đã bị phá hủy, một chiến lược tốt là mang theo Bầy Muỗi vào Thành Phố sau khi phá hủy ụ của chúng và chờ chúng xây dựng lại một cái khác. Bằng cách này sẽ dễ dàng có được Đá và Quặng Sắt và có thể tái tạo.