Đá Băng Nhỏ

Từ Don't Starve Wiki
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Wolfgang Portrait.png
Rocks made of water.

Wolfgang

Đá Băng Nhỏ là vật thể tự nhiên có ở bản mở rộng Reign of Giants. Khi khai thác thu được Nước ĐáĐá. Có hình dạng lớn nhất vào Mùa Đông và bắt đầu tan chảy vào Mùa Xuân. Vào Mùa Hè chỉ còn là một vũng nước, tới Mùa Thu mới bắt đầu dần đóng băng lại. Nếu tiếp xúc với nguồn nhiệt (chẳng hạn như Lửa Trại) Các Đá Băng Nhỏ sẽ tan chảy, giảm xuống trạng thái vũng nước. Khi nguồn nhiệt không còn nữa và nếu nhiệt độ môi trường đủ thấp, Đá Băng Nhỏ sẽ đóng băng trở lại. Nó sẽ trở về trạng thái tối đa cho phép bởi nhiệt độ hiện tại. Khi được khai thác, có âm thanh khi khai thác khác so với tảng đá.

Ngoài ra hay xuất hiện cạnh chỗ Cánh Cụt Biển đẻ trứng vào Mùa Đông, và nó là nguồn tài nguyên vô tận.

Don't Starve Together icon.png Don't Starve Together

Trong Don't Starve Together, Đá Băng Nhỏ không thả Đá khi khai thác. Phải mất 3 lần đánh từ Cuốc để hạ thấp giai đoạn của Đá Băng Nhỏ và nó rơi 1-3 Nước Đá mỗi khi giai đoạn của nó bị hạ thấp. Đá Băng Nhỏ chỉ có thể làm rơi 1-2 Nước Đá, trong khi Đá Băng Nhỏ vừa và lớn có thể làm rơi 1-3 Nước Đá khi chúng được khai thác. Ngoài ra, đặt lửa trại bên cạnh Đá Băng Nhỏ tan chảy sẽ loại bỏ vũng nước.

Đá Băng Nhỏ có thể được tìm thấy trong quần xã sinh vật đá. Những Đá Băng Nhỏ bổ sung tại cùng một vị trí sau mùa hè. Đá Băng Nhỏ cũng có thể được sinh ra bởi Cánh Cụt Biển. Những Đá Băng Nhỏ biến mất hoàn toàn vào mùa hè.

Đá Băng Nhỏ mất 1-3 ngày để bổ sung một giai đoạn sau khi nó được khai thác. Việc bổ sung có thể xảy ra trong mùa thu hoặc mùa đông.

Blueprint.pngThư viện ảnh